Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

Kinesiska möjligheter för SKAGEN Kon-Tiki

Från fredagen den 1 juni införlivades kinesiska A-aktier i MSCI:s tillväxtmarknadsindex. Detta förväntas leda till stora inflöden i kinesiska aktier från utländska investerare. Men Fredrik Bjelland, portföljförvaltare för tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki, är inte helt övertygad. De förväntade inflödena i A-aktier kan verka stora i absoluta tal – vissa uppskattar det till 40 miljarder dollar – men detta är relativt blygsamma nivåer i förhållande till storleken på A-aktiemarknaden på sammanlagt åtta biljoner dollar. Han förväntar sig därför ingen större påverkan på marknaden på kort sikt.

–       Med det sagt tror vi att detta är en betydande ändring i inriktning och att Kinas andel i tillväxtmarknads- och globala index kommer att öka med tiden. Globala investerare kan med andra ord inte ignorera den här marknaden i fortsättningen, säger Fredrik Bjelland.

Oberoende av jämförelseindex

För SKAGEN Kon-Tiki betyder ändringarna i jämförelseindex ingenting i sig. Teamet arbetar helt oberoende av jämförelseindex och har redan tidigare gjort en del A-aktieinvesteringar. Två nya exempel är Gree Electric, världsledande luftkonditioneringsleverantör, och Hangzhou Robam Appliances, som tillverkar vitvaror till kök av hög kvalité. Förvaltarna har redan har gått med vinst i Gree Electric och sålt ut aktien, medan den senaste korrektionen i Hangzhou Robam Appliances gett en möjlighet att köpa aktien till en attraktiv värdering.

Viktigt att vara aktiv

Kon-Tiki-teamet ser stora möjligheter att hitta attraktivt positionerade bolag med A-aktier och anser att marknadsstrukturen gynnar aktiv förvaltning. Eftersom tillväxtmarknaderna är så olika anser teamet att aktiva förvaltare har större möjligheter att tillföra värde genom en disciplinerad och selektiv investeringsprocess.

Teamet är dock fortsatt försiktiga och medvetna om den ökade risken i Kina, särskilt med avseende på finansiell transparens, hållbarhetsfaktorer och generellt högre värderingar än för liknande bolag i Hongkong. Hållbarhetsfrågor är viktiga för att säkra långsiktigt värdeskapande i bolag, och är därför viktigt för att kunna göra oberoende analyser av finansiella och icke-finansiella förhållanden. Aktiva förvaltare är väl lämpade att göra just detta.

–       Vi kommer därför att fortsätta närma oss Kina på samma sätt som vi gör med varje möjlighet, det vill säga företagsfokuserat (bottom-up) och med en tydlig hänsyn till relationen mellan risk och avkastning, säger Fredrik Bjelland.

Från Shanghai till Stavanger

För Fredrik Bjelland, som lämnade Shanghai för Stavanger för att ansluta sig till Kon-Tiki-teamet för bara nio månader sedan, har jobbet på SKAGEN i Stavanger naturligtvis inneburit en stor förändring jämfört med att arbeta på Oljefonden i London och Shanghai. Han säger sig vara imponerad av den starka kulturen och teamdynamiken i SKAGEN och inriktningen på att upptäcka attraktiva investeringsmöjligheter.

–       Vi har investerat i ett antal nya bolag till portföljen samtidigt som vi är trogna den tydliga värdebaserade investeringsfilosofin som lockade mig till SKAGEN. Jag har även glatt mig åt att möta många av våra kunder. Att få en bättre förståelse för våra olika kunders förväntningar och hur vi bäst kan bemöta dem har varit i centrum för mig sedan jag blev en del av teamet, säger han.

I skrivande stund är Fredrik på väg på en nio dagars resa till Kina för att besöka ett brett utbud av företag och tidigare kontakter i Shanghai, Hangzhou, Suzhou och Wuxi – städer inom en-två timmars tågresa från Shanghai – och ett kluster av high tech-bolag.

 

Se också:

SKAGENs investeringsfilosofi

 

Tillväxtmarknader

Engagemang i Asien: Lärdomar från tre dynamiska tillväxtmarknader

Under ett besök nyligen i Sydkorea, Vietnam och Indien utforskade vi tre mycket olika kulturer och ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Tillväxtmarknader

Fem skäl till att investera i tillväxtmarknader

Tillväxtmarknaderna erbjuder spännande investeringsmöjligheter som öppnar upp för god långsiktig ...

SKAGEN Kon-Tiki: Investerar mot strömmen för bättre avkastningsmöjligheter

Året 2023 har varit ytterligare ett utmanande år för tillväxtmarknaderna jämfört med utvecklade ...

Kvartalsuppdatering: Aktiva val gav skjuts i ett tufft kvartal

Både de utvecklade marknaderna och tillväxtmarknaderna upplevde nedgångar under det senaste ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up