Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

SKAGEN Kon-Tiki positionerar sig i grön energi

I mitten av maj reste jag till Sydafrika och Demokratiska Republiken Kongo för att besöka tre av Ivanhoe Mines projekt.  Ivanhoe är ett okänt företag för de flesta men har ett av världens största kopparfyndigheter i Kongo. SKAGEN Kon-Tiki och SKAGEN Focus investerade i bolaget 2018, samtidigt som den kinesiska CITIC-koncernen gick in som en strategisk investerare till överkurs.

Med tanke på miljöproblemen i Kina och pågående fokus på förnybar energi och elektrifiering av transporter, tror vi att landet har ett ökande behov av att långsiktigt säkra tillgången till koppar, som är en viktig ingrediens i både moderna batterier och förnybara energinät.

När det tidigare i år beslutades att utvinna koppar i Kvalsund kommun i norra Norge, skrev den norske näringsministern Torbjørn Røe Isaksen att "För att lyckas med skiftet till grön energi behövs koppar i stora mängder". Med sin gigantiska koppartillgång är Ivanhoe med andra ord en del av lösningen i en föränderlig värld.

Ivanhoe Mines

Även om Ivanhoe är börsnoterat i Kanada finns alla bolagets gruvor i Sydafrika och Kongo. Ivanhoe utvecklar för närvarande tre gruvor som fokuserar på platina (Platreef, Sydafrika), zink (Kipushi, Kongo) och koppar (Kamoa-Kakula, Kongo). Alla projekt har extremt låga drift- och kapitalkostnader jämfört med konkurrerande gruvor, på grund av den mycket höga metallhalten, det vill säga procent metall per kilo sten.

Våra besök bekräftade att projekten utvecklas enligt planerna. Med uppstarten planerad till de närmaste 2-5 åren tror vi därför att aktiemarknaden kommer att upptäcka bolagets underliggande värden så småningom.

Världens största kopparfyndigheter under utveckling

Kronjuvelen i Ivanhoe är Kamoa-Kakulagruvan i södra Kongo (fig 1). Enligt den oberoende gruvkonsulten Wood Mackenzie är Kamoa-Kakula världens största kopparfyndighet som ännu inte har utvunnits. Tekniska rapporter tyder på att gruvan kan framställa 5,5 procent koppar (10x så hög koncentration som "vanliga" gruvor) i minst 25 år från fas 1 som vi tror kan börja redan 2021.

 

Fig.1 (källa Ivanhoe Mines)

Ivanhoe 1.png

Därefter förväntar vi oss att projektet kan utvidgas ytterligare (fig 2) och att årsproduktionen kan nå 740 000 ton koppar per år. Detta kommer att göra Kamoa-Kakula till världens näst största producerande koppargruva, med en årligt intäkt på över 4 miljarder dollar baserat på nuvarande priser (fig 3).

Fig.2 Kamoa-Kakula produktionsplan (källa Ivanhoe Mines)

Ivanhoe 2.png

 

Fig.3 Världens största producerande koppargruvor (källa Ivanhoe Mines)

Ivanhoe 3.png

Vi tror att kopparpriset kommer att stiga

Det finns idag inte tillräckligt med koppar för att möta behoven i omställningen till grön energi, därför tror vi att priset kommer att stiga. Både efterfrågan och produktionen av koppar har historiskt ökat cirka tre procent per år.

Som en av de mest mångsidiga industriella metallerna har koppar alltid betraktats som en viktig indikator på ekonomisk utveckling. Med ökad urbanisering, särskilt i tillväxtmarknaderna, och ökat fokus på luftkvalitet har efterfrågan på koppar ökat än mer.

Tyvärr möts inte denna förväntade tillväxt i efterfrågan med ökad tillgång, snarare tvärtom. På grund av fallande lönsamhet och politiskt motstånd mot gruvutveckling har utbudstillväxten inte följt med behovet.

Enligt en analys av Bernstein Research ökade utbudet mellan 2007 och 2017 med endast en tredjedel av det som tidigare antagits. När det dessutom kan ta årtionden från att en kopparfyndighet görs tills den sätts i produktion, är det uppenbart att utbudssidan kommer att kämpa för att hänga med den ökade efterfrågan (fig 4).

Fig.4 Kopparutbud/efterfrågan (källa Ivanhoe Mines)

Ivanhoe 4.png

Kraftigt undervärderad

Baserat på våra analyser återspeglas varken nuvärde eller framtida potential i Ivanhoe-aktien. Dagens marknadsvärde på drygt 3 miljarder dollar motsvarar 700 dollar per ton för kopparreserverna, en rabatt på över 30 procent jämfört med andra kopparbolag.

Men denna uppskattning tar inte hänsyn till Ivanhoes högre kopparkoncentration (och därmed lägre kostnader) eller nyare fynd som ännu inte tillkännagivits. Inkluderar man dessa fynd, bedömer vi att bolaget handlas med en rabatt på 80-90 procent mot liknande företag. Även om man tar hänsyn till politisk och projektbaserad risk ser vi därför stor upppsida i aktien framöver.

Fig.5 Lägre pris trots högre kopparhalt (källa Ivanhoe Mines, SKAGENs analyser och Bloomberg 15 maj 2019)

Ivanhoe 5.png

Fokus på hållbarhet

Vårt besök bekräftade också Ivanhoes inriktning på hållbar utveckling. På grund av den höga metallhalten, utvecklas alla projekt som underjordiska gruvor. Förutom att minska de synliga ingreppen i naturen, minskar denna teknik också mängden avfall och gör det enklare att återställa området när produktionen är färdig. Det kommer också att finnas en hög grad av automatisering i gruvorna med en stor del arbete som utförs på distans.

Den lokala ledningen är också mycket angelägen om att bygga starka band med lokalsamhället. Förutom att erbjuda välbetalda jobb, som i sig har positiva effekter, har Ivanhoe tagit initiativ till olika projekt för att ge tillgång till rent vatten, modern matproduktion, vaccination, hälsocenter och skolor.

Naturligtvis har man en lång väg att gå, men det är helt klart att för ett projekt med en livstid som mäts i årtionden är både Ivanhoe och myndigheterna beroende av ett gott samarbete och en bred och bestående positiv effekt för samhället.

Köp aktiefonden SKAGEN Kon-Tiki

Tillväxtmarknader

Engagemang i Asien: Lärdomar från tre dynamiska tillväxtmarknader

Under ett besök nyligen i Sydkorea, Vietnam och Indien utforskade vi tre mycket olika kulturer och ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Tillväxtmarknader

Fem skäl till att investera i tillväxtmarknader

Tillväxtmarknaderna erbjuder spännande investeringsmöjligheter som öppnar upp för god långsiktig ...

SKAGEN Kon-Tiki: Investerar mot strömmen för bättre avkastningsmöjligheter

Året 2023 har varit ytterligare ett utmanande år för tillväxtmarknaderna jämfört med utvecklade ...

Kvartalsuppdatering: Aktiva val gav skjuts i ett tufft kvartal

Både de utvecklade marknaderna och tillväxtmarknaderna upplevde nedgångar under det senaste ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up