Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

SKAGEN Kon-Tiki: Sunt förnuft och solid avkastning

Det är full fart framåt för SKAGEN Kon-Tiki. Fonden har genererat en överavkastning på 5,1 procentpoäng hittills i år (per den 6 oktober), och ligger före index även på 1, 3 och 5 års sikt.

Det mesta av överavkastningen i år kan tillskrivas bra aktieurval, särskilt i Kina, där teamets konträra och värdebaserade strategi fortsätter att ge resultat. 

- CNOOC är den största bidragsgivaren; det statligt ägda energibolaget är en världsklass-aktör som ger det mesta av vinsten tillbaka till aktieägarna. Foxconn Industrial Internet har varit den näst bästa; världens största elektroniktillverkare som levererar till många av världens ledande teknikbolag som Apple och har attraktiv exponering mot AI genom sina molnberäknings- och serververksamheter, förklarar Fredrik Bjelland, förvaltare i SKAGEN Kon-Tiki.

Också under 2022 var det kinesiska bolag som bidrog mest till avkastningen i fonden, främst på grund av bra aktieurval. Kinesiska bolag utgör de tre största positionerna i portföljen (CNOOC, Ping An och Alibaba), även om fondens totala vikt i Kina har minskat sedan början av året efter försäljningen av Foxconn Industrial Internet, China Life och Hisense Home Appliances, som alla nådde våra kursmål.

Diversifierad portfölj

Portföljen innehåller fortfarande undervärderade högkvalitativa bolag. Den handlas för närvarande till cirka 50 procent under MSCI EM Index, både på P/E- och P/B-basis, med en viktad uppsida på över 50 procent över en tvåårsperiod. Trots sänkta värderingar har positionerna levererat en liknande avkastning på eget kapital (ROE) som referensindexet under de senaste tre åren, vilket understryker teamets "valuta för pengarna"-strategi istället för bara låga priser.

SKAGEN Kon-Tiki är också väl positionerad jämfört med andra fonder i samma kategori. Enligt Copley Fund Research rankas portföljen nära toppkvartilen bland 370 globala fonder för tillväxtmarknader när det gäller förväntad resultatökning 2024, samtidigt som den är en av de mest prisvärda på P/E- och P/B-basis. På grund av dessa egenskaper har SKAGEN Kon-Tiki svag korrelation med andra EM-fonder, vilket gör det till ett bra diversifieringsalternativ för kunder.

Fonden skiljer sig också avsevärt från EM-indexet med en aktiv andel på 90 procent. Det beror huvudsakligen på att många av innehaven ligger utanför index - portföljen är inriktad på mindre bolag och har cirka 16 procent av medlen investerade i utvecklade och marknadsnoterade aktier.

SKAGEN Kon-Tiki består av 50 bolag - i enlighet med sitt målområde på 40-70 - spridda över 20 länder. Sju nya innehav har lagts till i fonden under 2023, varav två (Simpar och Tres Tentos) kom efter vår resa till Brasilien i början av året. Brasilianska bolag utgör totalt 16 procent av fonden, upp från 11 procent i början av året, vilket gör det till den tredje största exponeringen efter Kina (27 procent) och Sydkorea (24 procent). Även om portföljen präglas av selektivt aktieurval, ger portföljens geografiska diversifiering skydd mot ekonomiska överraskningar, som handelskriget mellan USA och Kina.

Osäkra framtidsutsikter

Tillväxtmarknaderna har generellt sett underpresterat jämfört med utvecklade marknader hittills under 2023, främst på grund av teknikbolag i USA och en svagare resultatperiod i Kina. Men Fredrik Bjelland tror fortfarande på Kinas långsiktiga utsikter. Han anser att trots de utmaningar som landet står inför har det en stabil grund på plats med ett robust banksystem, politisk stabilitet och många attraktiva investeringsmöjligheter. Med detta i åtanke blir priset vi betalar ännu viktigare. Tillväxtmarknader handlas nu till en betydande rabatt jämfört med utvecklade marknader, med MSCI EM-index som handlas till en tredjedel av S&P 500s P/E. Med en välbalanserad portfölj och en tydlig investeringsstrategi är vi väl positionerade för att fortsätta leverera goda resultat för våra kunder oavsett de makroekonomiska förhållandena.

Tillväxtmarknader

Engagemang i Asien: Lärdomar från tre dynamiska tillväxtmarknader

Under ett besök nyligen i Sydkorea, Vietnam och Indien utforskade vi tre mycket olika kulturer och ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Tillväxtmarknader

Fem skäl till att investera i tillväxtmarknader

Tillväxtmarknaderna erbjuder spännande investeringsmöjligheter som öppnar upp för god långsiktig ...

SKAGEN Kon-Tiki: Investerar mot strömmen för bättre avkastningsmöjligheter

Året 2023 har varit ytterligare ett utmanande år för tillväxtmarknaderna jämfört med utvecklade ...

Kvartalsuppdatering: Aktiva val gav skjuts i ett tufft kvartal

Både de utvecklade marknaderna och tillväxtmarknaderna upplevde nedgångar under det senaste ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up