Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Tillväxtmarknader erbjuder ett snabbt värdeskapande

Volatilitet är att förväntas på tillväxtmarknader. De ofta dramatiska svängningarna på aktiemarknaden resulterar i stora förändringar som kan utnyttjas av en rutinerad investerare. På en volatil marknad återspeglar inte alltid ett bolags värde på aktiemarknaden dess underliggande värde. Det är detta som gör tillväxtmarknaderna till några av de mest intressanta marknaderna för investerare som letar efter bra riskjusterad avkastning.

På dessa marknader kan du hitta aktier som är undervärderade och har potential, om du analyserar bolagen grundligt. Det är precis vad vi som aktiv och värdebaserad förvaltare söker i SKAGEN Kon-Tiki.

Även om vi inte påstår att vi är smartare än resten av marknaden, gör vi saker lite annorlunda än de flesta. På en utmanande marknad lönar det sig att gå mot strömmen och leta efter värde på platser där de flesta inte gör det.

De flesta stora tillväxtmarknadsfonder är viktade mot stora bolag och främst inriktade på tillväxt, medan SKAGEN Kon-Tiki gör tvärtom. Vi investerar i bolag där vi efter noggrann analys anser att risken är lägre än vad marknaden bedömt, oavsett bolagets storlek eller popularitet. Eller så investerar vi i bolag där priset är fördelaktigt – även när det vägs mot de upplevda riskerna.

Denna taktik har gett resultat hittills i år. I slutet av april uppnådde SKAGEN Kon-Tiki en avkastning på 15,7 % hittills i år jämfört med 11,5 % i jämförelseindexet MSCI Emerging Markets. Detsamma gäller för en treårsperiod, där fonden uppnådde en årlig genomsnittlig avkastning om 9,8 % jämfört med index på 6,1 % .

En överraskande vinnare

Tillväxtmarknader spänner över flera kontinenter och SKAGEN Kon-Tiki är för närvarande investerade i 15 länder, allt från Chile och Brasilien till Indien och Kina. Med tanke på både den breda geografiska spridningen och den allmänna nedgången i Kina kan det komma som en överraskning att tre kinesiska positioner var de bästa i SKAGEN Kon-Tiki under årets första månader. Strategin som har lett till vår framgång i Kina är en bra återspegling av SKAGENs motsatta investeringsstrategi: SKAGEN Kon-Tiki ökade sin exponering mot Kina under och efter pandemin, i en tid då många andra flydde från regionen. Priserna återhämtade sig därefter, och i år skördar vi frukterna av dessa konträra investeringar.

Kinesiska innehav levererar

Nästan alla våra 13 positioner i Kina, Taiwan och Hongkong har utvecklats positivt i år, trots en nedgång i bolag som kinesiska Alibaba i april. Det betyder dock inte att vi är skyldiga att investera i Kina. I år har vi faktiskt sålt mer i Kina än vad vi har köpt. Det beror inte på att vi inte tror att den kinesiska ekonomin kommer att förbättras. Vi tror bara att andra investerare också gradvis har insett att Kina kommer att komma tillbaka på rätt spår.

Detta har lett till att vissa av våra positioner har stigit mer än vad det underliggande bolagets värde kan motivera. Vilket betyder att det är det dags att sälja. Aktiv förvaltning handlar inte bara om att köpa billigt utan också om att stänga positioner när risken blir för stor i förhållande till den eventuella vinsten. Det handlar om att behålla fokus på strategin, oavsett medias eller kunders oro. Speciellt när det är turbulens på marknaden.

Balans är nyckeln

Det är ingen hemlighet att tillväxtmarknader kan fluktuera snabbt. Risken som dessa rörelser oundvikligen utgör kan dock mildras genom noggrann portföljpositionering. Även om det inte lönar sig att lägga alla dina ägg i en stor, inflationssäker korg, är det inte heller bra att blint jaga tillväxt. Vi fokuserar på att fördela kapitalet jämnt mellan bolag som presterar bra i en miljö med låg inflation, de som trivs i en miljö med hög inflation och de som presterar bra i olika tillväxtscenarier. Den enda risken du inte riktigt kan diversifiera i en portfölj är att betala för mycket för en aktie; allt annat kan kompenseras.

Redo för vad som kommer härnäst

I juni förra året genomgick tillväxtmarknaderna en dramatisk nedgång och SKAGEN Kon-Tiki låg betydligt efter sitt jämförelseindex. Men nu ligger vi före. Detta är värt att komma ihåg nästa gång marknaden går ner; det är sällan ett permanent tillstånd. Ingen kan förutse utgången av det turkiska valet eller om Xi Jinping kommer att genomföra sina hot mot Taiwan under de kommande åren. Men SKAGEN Kon-Tikis portfölj speglar vad vi tror på utan att satsa allt på en möjlighet.

Att investera på tillväxtmarknader kan vara dramatiskt. Det är därför viktigt att fokusera på diversifiering, hålla en konservativ bedömning på värderingen och inte minst ha mod och tålamod. SKAGEN Kon-Tiki har över 20 års erfarenhet och vi har klarat många kriser på tillväxtmarknader under den perioden. Vi ska göra vårt bästa för att stå emot de kommande också.

Tillväxtmarknader

Engagemang i Asien: Lärdomar från tre dynamiska tillväxtmarknader

Under ett besök nyligen i Sydkorea, Vietnam och Indien utforskade vi tre mycket olika kulturer och ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Tillväxtmarknader

Fem skäl till att investera i tillväxtmarknader

Tillväxtmarknaderna erbjuder spännande investeringsmöjligheter som öppnar upp för god långsiktig ...

SKAGEN Kon-Tiki: Investerar mot strömmen för bättre avkastningsmöjligheter

Året 2023 har varit ytterligare ett utmanande år för tillväxtmarknaderna jämfört med utvecklade ...

Kvartalsuppdatering: Aktiva val gav skjuts i ett tufft kvartal

Både de utvecklade marknaderna och tillväxtmarknaderna upplevde nedgångar under det senaste ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up