Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

Turkisk turbulens

Tillväxtmarknaderna har underpresterat under 2018, och Turkiet har varit ett särskilt smärtsamt fall för aktieinvesterare. Den turkiska aktiemarknaden har fallit med 13,3 procent hittills i år.* Stigande inflation, svag valuta och politisk instabilitet har blivit en tvär påminnelse om de risker som investerare står inför i utvecklingsländer, särskilt de med hög utlandsskuld.

Störst turkisk exponering i SKAGEN Kon-Tiki

Till följd av en växande oro för att den turkiska turbulensen skulle kunna destabilisera utvecklings- och utvecklade marknader i större utsträckning, besökte nyligen portföljförvaltarna i SKAGEN Kon-Tiki, Vekst och Focus landet för att träffa femton bolag, däribland flera av innehav i fonderna, och bedöma risken för att problemen ska spridas.

–  Generellt sett bekräftade resan marknadens oro över hållbarheten i Turkiets tillväxtmodell. Landet har drabbats av ett stort underskott, som har förvärrats av den senaste devalveringen av liran. Det här har också skapat en brant uppförsbacke för turkiska företag. Många har dragit på sig stora skulder i dollar eller euro på grund av lägre räntor. De står nu inför betydande refinansieringsrisker, säger Fredrik Bjelland från tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki.

Bland SKAGENs fonder hade SKAGEN Kon-Tiki i slutet av augusti den största turkiska exponeringen med 4,1 procent av portföljen investerad i tre bolag; Sabanci Holding (2,0 procent), Anadolu Grubu (1,2 procent) och Enka Insaat (0,9 procent). Den globala aktiefonden SKAGEN Focus hade 1,2 procent turkisk exponering genom sin position i KOC Holding, medan den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst hade 0,5 procent av sina tillgångar investerade i Turkiet via små positioner i Enka Insaat (0,3 procent) och Anadolu Grubu (0,2 procent). Varken SKAGEN Global eller SKAGEN Insight har för närvarande någon exponering mot turkiska bolag.**

Försiktig optimism

Som aktieplockare med fokus på värde bedömer förvaltarna ständigt portföljbolagens avkastningspotential i förhållande till de risker de står inför – däribland geopolitiska och makroekonomiska händelser – men även i förhållande till andra investeringsmöjligheter. Portföljteamen har hållt situationen i Turkiet under uppsikt under flera år och kommer att fortsätta hålla ett öga på utvecklingen för att optimera den övergripande risken och avkastningspotentialen för portföljerna.

SKAGEN Focus förvaltare använde nyligen den turkiska marknadssvagheten för att investera i det ledande investmentbolaget KOC Holding som handlas till en kraftig rabatt.

–  Besöket bekräftade vår investeringstes; bolaget har en solid och undervärderad tillgångsbas och en kapitalallokering i toppklass, säger portföljförvaltaren David Harris.

– Koncernledningen har arbetat proaktivt med sina dotterbolag för att förbereda sig för nedgången och göra det möjligt för dem att utnyttja möjligheterna.

Bland övriga innehav handlas dagligvarugruppen Anadolu Grubu för närvarande under tillgångsvärdet och bör förhoppningsvis kunna infria förväntade prisökningar. I tillägg har Enka Insaat gynnats av en svagare lira genom sitt nettosaldo med likvida medel i andra länder.

Töväder?

Det politiska läget i Turkiet är fortfarande instabilt men det finns tecken på att spänningarna mellan president Erdogan och Trump håller på att minska. Turkiets terroråtal mot den amerikanske pastorn Andrew Brunson ledde till sanktioner från USA:s håll, som nu senast fick aktieinvesterare att trycka på säljknappen. De två ledarna möttes nyligen i FN och rykten om Andrew Brunsons möjliga frigivning har fått liran att stiga med 4 procent och kan leda till ytterligare återhämtning.

Det turkiska indexet handlas för närvarande till ett P/E-tal på 5,7x, vilket är 50 procent under tillväxtmarknaderna och 63 procents rabatt mot utvecklade marknader.*** Det kommer därför oundvikligen att dyka upp möjligheter för investerare när tiden är mogen. Det gäller särskilt aktieplockare som SKAGEN som kan välja på de mest attraktiva bolagen.

– Under nedgången kommer Turkiet utan tvekan att erbjuda fantastiska investeringsmöjligheter för långsiktiga investerare. Den här resan har gett oss en djupare förståelse av var dessa möjligheter kan uppstå, säger Fredrik Bjelland, portföljförvaltare i SKAGEN Kon-Tiki.

*Borsa Istanbul 100 Index, per 27 september 2018

**All fakta om portföljerna är per 31 augusti 2018

***Källa: MSCI, per 31 augusti 2018

Tillväxtmarknader

Engagemang i Asien: Lärdomar från tre dynamiska tillväxtmarknader

Under ett besök nyligen i Sydkorea, Vietnam och Indien utforskade vi tre mycket olika kulturer och ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Tillväxtmarknader

Fem skäl till att investera i tillväxtmarknader

Tillväxtmarknaderna erbjuder spännande investeringsmöjligheter som öppnar upp för god långsiktig ...

SKAGEN Kon-Tiki: Investerar mot strömmen för bättre avkastningsmöjligheter

Året 2023 har varit ytterligare ett utmanande år för tillväxtmarknaderna jämfört med utvecklade ...

Kvartalsuppdatering: Aktiva val gav skjuts i ett tufft kvartal

Både de utvecklade marknaderna och tillväxtmarknaderna upplevde nedgångar under det senaste ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up