Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
4 min lästid

Turkisk turbulens

Tillväxtmarknaderna har underpresterat under 2018, och Turkiet har varit ett särskilt smärtsamt fall för aktieinvesterare. Den turkiska aktiemarknaden har fallit med 13,3 procent hittills i år.* Stigande inflation, svag valuta och politisk instabilitet har blivit en tvär påminnelse om de risker som investerare står inför i utvecklingsländer, särskilt de med hög utlandsskuld.

Störst turkisk exponering i SKAGEN Kon-Tiki

Till följd av en växande oro för att den turkiska turbulensen skulle kunna destabilisera utvecklings- och utvecklade marknader i större utsträckning, besökte nyligen portföljförvaltarna i SKAGEN Kon-Tiki, Vekst och Focus landet för att träffa femton bolag, däribland flera av innehav i fonderna, och bedöma risken för att problemen ska spridas.

–  Generellt sett bekräftade resan marknadens oro över hållbarheten i Turkiets tillväxtmodell. Landet har drabbats av ett stort underskott, som har förvärrats av den senaste devalveringen av liran. Det här har också skapat en brant uppförsbacke för turkiska företag. Många har dragit på sig stora skulder i dollar eller euro på grund av lägre räntor. De står nu inför betydande refinansieringsrisker, säger Fredrik Bjelland från tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki.

Bland SKAGENs fonder hade SKAGEN Kon-Tiki i slutet av augusti den största turkiska exponeringen med 4,1 procent av portföljen investerad i tre bolag; Sabanci Holding (2,0 procent), Anadolu Grubu (1,2 procent) och Enka Insaat (0,9 procent). Den globala aktiefonden SKAGEN Focus hade 1,2 procent turkisk exponering genom sin position i KOC Holding, medan den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst hade 0,5 procent av sina tillgångar investerade i Turkiet via små positioner i Enka Insaat (0,3 procent) och Anadolu Grubu (0,2 procent). Varken SKAGEN Global eller SKAGEN Insight har för närvarande någon exponering mot turkiska bolag.**

Försiktig optimism

Som aktieplockare med fokus på värde bedömer förvaltarna ständigt portföljbolagens avkastningspotential i förhållande till de risker de står inför – däribland geopolitiska och makroekonomiska händelser – men även i förhållande till andra investeringsmöjligheter. Portföljteamen har hållt situationen i Turkiet under uppsikt under flera år och kommer att fortsätta hålla ett öga på utvecklingen för att optimera den övergripande risken och avkastningspotentialen för portföljerna.

SKAGEN Focus förvaltare använde nyligen den turkiska marknadssvagheten för att investera i det ledande investmentbolaget KOC Holding som handlas till en kraftig rabatt.

–  Besöket bekräftade vår investeringstes; bolaget har en solid och undervärderad tillgångsbas och en kapitalallokering i toppklass, säger portföljförvaltaren David Harris.

– Koncernledningen har arbetat proaktivt med sina dotterbolag för att förbereda sig för nedgången och göra det möjligt för dem att utnyttja möjligheterna.

Bland övriga innehav handlas dagligvarugruppen Anadolu Grubu för närvarande under tillgångsvärdet och bör förhoppningsvis kunna infria förväntade prisökningar. I tillägg har Enka Insaat gynnats av en svagare lira genom sitt nettosaldo med likvida medel i andra länder.

Töväder?

Det politiska läget i Turkiet är fortfarande instabilt men det finns tecken på att spänningarna mellan president Erdogan och Trump håller på att minska. Turkiets terroråtal mot den amerikanske pastorn Andrew Brunson ledde till sanktioner från USA:s håll, som nu senast fick aktieinvesterare att trycka på säljknappen. De två ledarna möttes nyligen i FN och rykten om Andrew Brunsons möjliga frigivning har fått liran att stiga med 4 procent och kan leda till ytterligare återhämtning.

Det turkiska indexet handlas för närvarande till ett P/E-tal på 5,7x, vilket är 50 procent under tillväxtmarknaderna och 63 procents rabatt mot utvecklade marknader.*** Det kommer därför oundvikligen att dyka upp möjligheter för investerare när tiden är mogen. Det gäller särskilt aktieplockare som SKAGEN som kan välja på de mest attraktiva bolagen.

– Under nedgången kommer Turkiet utan tvekan att erbjuda fantastiska investeringsmöjligheter för långsiktiga investerare. Den här resan har gett oss en djupare förståelse av var dessa möjligheter kan uppstå, säger Fredrik Bjelland, portföljförvaltare i SKAGEN Kon-Tiki.

*Borsa Istanbul 100 Index, per 27 september 2018

**All fakta om portföljerna är per 31 augusti 2018

***Källa: MSCI, per 31 augusti 2018

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up