Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Sondre Myge Haugland

Hållbarhetsspecialist

Sondre arbetar med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar, i nära samarbete med portföljteamet. 

Yrkeslivserfarenhet

  • Arbetar SKAGEN sedan 2019 
  • Energimäklare, ICAP Energy

Utbildning

  • MSc, Political Economy of Europe, London School of Economics and Political Science
  • MA (Hons), International Relations, University of Edinburgh


keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.