Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
4 min lästid

Vad hände på aktiemarknaderna under tredje kvartalet?

De flesta företag fortsätter att generera goda resultat trots makro- och geopolitiskt buller och svagare ekonomiska utsikter. Centralbankerna i USA, Europa och Asien har fångat upp signalerna och sänkt räntorna i hopp om att detta ska lätta handelsspänningarna på kort sikt. Räntesänkningarna tolkas också som ett tecken på att den ekonomiska uppgången vi har upplevt sedan finanskrisen närmar sig slutet. Det finns flera tecken på att toppen har nåtts, den amerikanska 10-åriga yieldkurvan vände under kvartalet och föll under 2-årsskurvan. Detta fenomen har inträffat före varje lågkonjunktur sedan 1975.

Skillnaden i avkastning mellan utvecklade marknader och tillväxtmarknaderna blev tydligare under kvartalet (se graf).

graf almo q3.png

Investerare har rört sig från aktier, vilka uppfattas ha hög risk, till så kallade säkra hamnar – detta hände också vid samma tidpunkt i fjol.  Penning- och finanspolitiska åtgärder bidrar till ökad optimism för företag och aktieägare i tillväxtmarknaderna, men tillväxtmarknadsindexet MSCI EM handlas med 30-40 procents rabatt jämfört med det globala indexet MSCI World, mätt efter intjäning och bokförda värden.*

Ett blandat kvartal för SKAGENs fonder

I det här marknadsläget hade SKAGENs fonder blandade resultat. Den bästa absoluta avkastningen kom från SKAGEN Global, som slutade kvartalet nästan tre procentenheter före sitt jämförelseindex, och nu ligger stabilt före såväl hittills i år som de 12 senaste månaderna och över tre år. Mycket av fondens goda avkastning kommer från de amerikanska bolagen i portföljen, som utgör nio av de tio bästa bidragsgivarna under kvartalet.

Fastighetsfonden SKAGEN m2 var vår bästa fond när det gäller relativ avkastning. Fonden avslutade kvartalet fyra procentenheter före indexet och ligger också före på ett, tre och fem års horisont. Den främsta aktiviteten under kvartalet var att öka innehavet i Hembla. Den svenska bostadsoperatören är nu fondens största investeringar och en av de mest framgångsrika i fondens historia.

Resultatet för de andra aktiefonderna var mer nedslående. Makroekonomisk motvind på tillväxtmarknaderna, särskilt från cykliska branscher, påverkade tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki. Fonden hamnade bakom jämförelseindex under kvartalet. Särskilt bidrog fondens exponering mot energi- och råvarusektorn till lägre avkastning. Portföljförvaltarna uppskattar att det finns 50 procents uppsida i portföljen och är därför optimistiska på längre sikt. 

Detsamma gäller den koncentrerade globalfonden SKAGEN Focus, som har en portfölj med mycket undervärderade, attraktiva bolag som ännu inte har upptäckts av den bredare marknaden.

För den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst var det energisektorn som orsakade problem under tredje kvartalet. Oljeservice och LNG var de största negativa bidragsgivarna. För skuggaaktivistfonden SKAGEN Insight fortsatte den ekonomiska osäkerheten och lägre riskaptit att påverka aktivistinvesterare. Trots en positiv portföljutveckling och pågående bolagsförändringar hamnade fonden efter indexet under kvartalet.

Fokus på värde

Särskilt inom industri, energi och finans, där multiplarna är på samma nivå som under finanskrisen, ser vi generellt mycket låga värderingar av bolag. Det motsatta gäller tillväxtbolag inom teknik, där kvalitetsbolag nu handlas till historiskt höga priser. Med ett rekordstort värderingsgap mellan värde och tillväxtaktier är det intressant att observera en tydlig och efterlängtad vändning mot värdeaktier mot slutet av tredje kvartalet.

Vi tror att det fortsatt finns potential för ytterligare meravkastning från värdeaktier, när marknaderna får en ny våg av stimulans från centralbanker för att möta hotet om en möjlig global lågkonjunktur.

Fjärde kvartalet 2018 var särskilt volatilt och vi kan förvänta oss fortsatt oroliga marknader 2019, i takt fler ekonomiska, politiska och regulatoriska utmaningar längs vägen. Vi fortsätter att använda vår investeringsfilosofi där vi utnyttjar möjligheterna att investera i kvalitetsbolag med låg prislapp. Vi är redo för ett spännande slut på året och jag ser fram emot att hålla dig uppdaterad om utvecklingen!

*Källa: Bloomberg (MSCI World P/E 18.6x, P/B 2.4x; MSCI EM P/E 13.3x, P/B 1.5x)

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.