Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Alexandra Morris: Kommer aktierna att fortsätta stiga?

När sommaren övergår till höst är det alltid bra att reflektera över det gångna året och vad resten av 2023 kan föra med sig för investerarna. På SKAGEN är vi långsiktiga investerare, och jag uppmanar alltid våra kunder att visa samma tålamod – det kommer att löna sig i längden. Men i en marknadssituation där åsikterna är splittrade mellan dem som tror att det kommer att gå uppåt och dem som tror det motsatta, är det inte alltid lätt att veta vem man ska lita på. Här är några av mina tankar om vilka som kan komma att gå starkt och vilka som kan komma att hamna på efterkälken när vi närmar oss nyårsafton.

Med risken att upprepa mig själv och det jag skrev i september, så tror jag verkligen att det nu är dags för värdeinvesteringar. Hittills under 2023 har det varit en närmast manisk fokusering på artificiell intelligens, där sju bolag otroligt nog har stått för 80 procent av avkastningen i S&P 500-indexet. Dessa sju bolag utgör nu nästan 25 procent av indexet. Den amerikanska storbanken JP Morgan varnade nyligen för att marknadskoncentrationen i USA ökar i den snabbaste takten på sex årtionden och närmar sig nivåerna som föregick kraschen på "nifty-fifty" på 1960-talet.

imageaqoegk.png

Vi har redan sett att vissa investerare tar ut vinst och att de sju stora bolagen har sjunkit med 6 procent sedan sommartoppen, trots att alla sju bolag har överträffat analytikernas förväntningar. Nedgången motsvarar hela 600 miljarder dollar i sammanlagt marknadsvärde, men klyftan i bedömningarna mellan tillväxt- och värdeaktier är fortfarande stor, och det finns sannolikt mer att gå på.

Om vi tittar på förhållandet mellan pris och vinst (P/E), värderas en dollar tjänad av ett genomsnittligt tillväxtbolag nu till 31,0 dollar. Det är 2,4 gånger mer än en dollar tjänad av ett genomsnittligt värdebolag (12,8 dollar). Det tioåriga genomsnittliga prisgapet är 1,8x, vilket innebär att tillväxtaktier måste sjunka med 28 procent eller värdeaktier måste stiga med 38 procent för att prissättningen ska återgå till mer normala nivåer. För närvarande värderas den övergripande marknaden i linje med sitt tioåriga genomsnitt (18,5x), så en kombination av de två scenarierna verkar ganska sannolik.

imagezjscj.png

För mindre bolag är förhållandet mellan risk och avkastning ännu mer snedvridet. Små värdeaktier handlas för närvarande till nästan 50 procent rabatt jämfört med det genomsnittliga priset de senaste tio åren. Detta ger en stark säkerhetsmarginal men också enorm potential på uppsidan, särskilt eftersom jag tror att vi kommer att se fler mindre bolag bli uppköpta av större för att öka sina egna värderingar (särskilt om vinsterna pressas). Detta kan snart börja höja prissättningen av små värdeaktier jämfört med deras historiska genomsnitt.

In i det okända

En sak som slog mig i somras var hur delade åsikterna är om framtiden för aktiemarknaderna, särskilt när jag läser olika expertprognoser. De som tror på en uppåttrend tror att med inflationen under kontroll, positiv real lönetillväxt och fortsatt hög konsumtion kommer centralbankerna att börja sänka räntorna 2024. De förväntar sig att ekonomierna kommer att ha en mjuk landning och att artificiell intelligens kommer att leda till enorma effektivitetsvinster för bolagen. Detta kommer igen att ge högre vinster och stigande aktiekurser.

De som tror på en nedåttrend menar däremot att inflationen kommer att vara kvar och inte nå målet på 2 procent förrän 2024. Det kommer att tvinga centralbankerna att fortsätta strama åt och leda ekonomierna in i en recession 2024. Skuldsatta bolag kommer att ha svårt att hantera skuldbördan samtidigt som de måste investera tungt i artificiell intelligens. I det här scenariot försenas produktivitetsvinster och vinsttillväxt, och aktiemarknaderna genomgår en korrigering under de kommande sex månaderna.

Var står jag? Jag var mycket optimistisk i januari (kanske av fel skäl), men är nu mer försiktig och lutar mer åt "högre räntor längre"-sidan. Jag förväntar mig en marknadskorrigering förr eller senare, vilket skulle signalera slutet på denna AI-mani som har lett till ohälsosamma nivåer av marknadskoncentration i år.

Korrigeringar är välkomna! De kan jämna ut några av obalanserna på marknaden som vi har just nu. Precis som när syskon bråkar ibland är det hälsosamt att lufta ut, prata igenom saker och börja om.

Detta betyder inte att jag rekommenderar att du säljer dig ur för att undvika en korrigering. Precis som med familjekonflikter är det viktigt att ta det dåliga med det goda. Tid på marknaden är alltid bättre än mer eller mindre framgångsrika försök att tajma marknaden. Om du bara missar några av de bästa dagarna kommer din totalavkastning att lida.

Trots starka ekonomiska utmaningar understryker årets marknadsrally varför vi inte bör undvika aktier, oavsett hur dystra prognoserna kan vara. SKAGEN firar sitt 30-årsjubileum mot slutet av året, och vi har lyckats navigera genom många upp- och nedgångar under fondernas livstid. Marknaden förändras alltid, men oberoende tänkande och hårt arbete för att hitta de bästa bolagen till de bästa priserna kommer att leverera de bästa resultaten, både för resten av 2023 och de kommande åren.

Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

SKAGEN Global: Tålamod och långsiktighet

Vår globala aktiefond, SKAGEN Global, ligger efter det tekniktunga globala indexet i år men är väl ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up