Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

Hur påverkas fonderna av coronaviruset?

Uppdaterad 31 januari. Torsdagen den 30 januari förklarade Världshälsoorganisationen (WHO) virusutbrottet som globalt nödläge. WHO lovordade Kinas insats för att begränsa spridningen.

De globala aktiemarknaderna reagerade som förväntat och föll kraftigt när oron för spridning av Coronaviruset tog fart måndagen den 27 januari. MSCI All Country World Index föll med 1,6%, vilket är den största nedgången sedan augusti ifjol under handelskonflikten mellan USA och Kina. Oron bland investerare har ökat, vilket återspeglas i VIX-indexet för marknadsvolatilitet som rusade 20%, den högsta nivå sedan oktober.

Nyårsstängt

Marknaderna i Kina och Hongkong har stängts och ledigheten i samband med nyårsfirandet har förlängts. Yuanen och börshandlade fonder med koppling till kinesiska företag föll, medan Japans Nikkei och Koreas Kospi-index tappade 0,5 respektive 3,1 procent när investerare sålde aktier i asiatiska bolag med exponering mot Kina.

Aktieinvesterare hade få möjligheter att fly eftersom aktiemarknaderna internationellt föll under dagen, kopplat till spridningen av viruset med sjukdomsfall som nu rapporterats i minst sexton länder. Dow Jones industriella medelvärde föll med 1,6 procent medan FTSE 100 och det europeiska Stoxx 600-indexet tappade båda 2,3 procent. Bland de hårdast drabbade sektorerna är de som är beroende av den kinesiska marknaden, inklusive flygbolag, hotell och lyxvaror.

Effekt på Kinas BNP

De flesta analytiker anser att coronavirus-utbrottet kommer att ha en skadlig effekt på Kinas BNP-siffror för första kvartalet. Hur stor effekten blir beror på hur snabbt viruset kan kontrolleras och stoppas.

Det är troligt att aktiemarknadsreaktionen återspeglar den underliggande bräckligheten i investerarnas förtroende med fortsatt oro över den globala ekonomiska tillväxten. Många aktiemarknader har rekordhöga nivåer och värderingarna är alltmer utsträckta. Coronavirusutbrottet kan bli katalysatorn för en oundviklig förflyttning mot lägre risk.

Förväntad marknadsreaktion 

Som globala investerare har SKAGENs fonder oundvikligen påverkats av oron, med fallande aktiekurser i linje med den bredare marknaden. Tre av våra aktiefonder äger för närvarande kinesiska börsnoterade bolag, om än med en relativt liten total exponering. SKAGEN Kon-Tiki har den största med 20,1 procent av tillgångarna investerade i Kina (dock betydligt lägre än MSCI Emerging Market Index 34,2 procents vikt). SKAGEN Focus har 4,4 procent och SKAGEN Vekst har 3,4 procent, medan SKAGEN m2 har 4,4 procent investerat i Hongkong. 


I tider som dessa är det viktigt att påminna sig om att investeringar alltid innebär risk och perioder med marknadsvolatilitet. Även om det vore oklokt att underskatta det potentiella hotet från coronaviruset och den allvarliga påverkan på de drabbade, är den nuvarande marknadsreaktionen förväntad.

Tidigare epidemier av liknande sjukdomar har tenderat att följa ett mönster; investerare har sålt av fram tills antalet nya fall toppat och rädslan avtagit. Därefter har aktiemarknaderna återhämtat sig. Under liknande perioder med marknadspress har också köpmöjligheter skapats, särskilt för långsiktiga investerare som SKAGEN. Den ekonomiska effekten av liknande utbrott, som sars, har ofta varit kortsiktig.

Snabb reaktion


Till skillnad från sars-utbrottet, har kinesiska myndigheter reagerat snabbt och offentligt för att försöka kontrollera coronaviruset, och ett nytt sjukhus förväntas byggas denna vecka för att vårda de drabbade. WHO är också bättre rustat idag för att samordna globalt och internationella reserestriktioner kan förhoppningsvis bidra till att begränsa smittspridningen under de kritiska dagarna framöver. Vi kommer att fortsätta övervaka situationen noggrant, både vad gäller direkt inverkan på våra innehav och de möjligheter som marknadsreaktionen kan generera.
 

Om Coronaviruset

Corona är en lunginflammationsliknande sjukdom som startade i Wuhan. Hittills är det mer smittsamt men mindre allvarligt än sars, viruset som bröt ut 2003 med ursprung i Kina och krävde isolering och karantän för att kontrollera epidemin.
Not: Alla siffror för SKAGENs fonder är per 31 december 2019 om inte annat anges.
 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up