Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

8 min lästid

Kvartalsuppdatering: Aktiva val gav skjuts i ett tufft kvartal

Även om de globala aktiemarknaderna upplevde en nedgång under tredje kvartalet, klarade våra fonder sig relativt bra. Investerarna har fortfarande blicken fäst vid den amerikanska centralbankens (Fed) förväntningar på räntan. Ett meddelande från Fed i mitten av september – och den efterföljande presskonferensen – tolkades som en signal om att räntan kommer att förbli hög under en längre tid, vilket marknaderna omedelbart reagerade på.

På tillväxtmarknaderna presterade aktierna i stort sett i linje med de utvecklade marknaderna. Här var Taiwan, Sydkorea och Kina de största negativa bidragsgivarna under kvartalet, men oron över den kinesiska fastighetssektorns framtid kvarstår – och samma gäller rädslan för hur sund landets banksektor egentligen är – och inte minst det faktum att återhämtningen efter pandemin fortfarande släpar i Kina.

Läs samtliga kvartalsrapporter här.

SKAGEN Focus

Vår fokuserade aktiefond SKAGEN Focus presterade starkt relativt sett under ett utmanande kvartal och levererade en avkastning på -1,29 procent, jämfört med index som presterade -2,84 procent.

En sektor som länge har flugit under radarn, men som fortfarande kan dra nytta av högre räntor och ihållande inflation, är finanssektorn i Japan. Vi har redan sett en betydande omvärdering av sektorn till fördel för våra positioner i Shiga Bank, Keiyo Bank och det finansiella konglomeratet Japan Post Holdings. Även om en svagare yen har dämpat avkastningen, är just bankpositionerna fortfarande en väsentlig del av förklaringen till fondens goda relativa prestation nyligen.

Även i USA ser förvaltarna en större potential för goda riskpremier i det amerikanska regionala banksystemet efter bankkrisen tidigare i år. Faktum är att mindre amerikanska banker nu handlas billigare än de japanska. Av samma anledning har fonden ökat sin position i den regionala banken First Horizon, som handlas väl under sitt P/B och generellt billigare än jämförbara konkurrenter och med en bra intjäningspotential.

Utmaningar i de mer räntekänsliga sektorerna innebar att fondens råvarupositioner, inklusive de två nordamerikanska timmerproducenterna Canfor och Interfor, samt gruvbolaget Fortuna Silver Mines, drog ner avkastningen något.

Förvaltarna sa under kvartalet adjö till det japanska gruvutrustningsföretaget Komatsu och snabbladdningsproducenten Accelleron, då båda aktierna nådde kursmålen som förvaltarna satt upp. För att optimera portföljen minskade förvaltarna också positionerna i Shiga Bank och Keiyo Bank, som båda två nu börjar närmar sig sina kursmål.

Bilkomponentleverantören Phinia blev en nykomling i portföljen. Phinia arbetar med komponenter till bilindustrin, inklusive bränsleinsprutning och lösningar för vätgas- och hybridbilar. En exceptionell nedgång i den europeiska small-/mid-cap-sektorn gjorde det också möjligt för teamet att lägga till Signify, världsledande inom belysning, i portföljen. Detta är enligt förvaltarna ett klassiskt värdecase med goda möjligheter att ligga i framkant i övergången till LED.

Läs senaste fondrapporten här.

SKAGEN Global

Vår globala aktiefond SKAGEN Global underpresterade sitt jämförelseindex under tredje kvartalet, men båda slutade på minus för kvartalet. Fonden levererade en negativ avkastning på -6,58 procent jämfört med -2,84 procent för index.

Bland positionerna som bidrog positivt hittar vi bland annat Alphabet (Google) och Old Dominion Freight Line. Fonden investerade i Alphabet för första gången 2012, och även om många tech-trender har kommit och gått sedan dess, har Alphabet gång på gång lyckats innovera sin verksamhet och skapa nya intäktsströmmar. Det finns anledning att tro att bolaget kommer fortsätter sin framgång.

Även Old Dominion hade ett starkt kvartal, inte minst eftersom en av företagets största konkurrenter, transportjätten Yellow Corporation, var tvungen att ge upp och begära sig själva i konkurs, mycket på grund av tunga krav från fackföreningar som tärde på verksamheten. Old Dominion drivs radikalt annorlunda än Yellow och verkar ha ökat sin marknadsandel som ett resultat av konkurrentens konkurs.

Dollar General och Estée Lauder var bland kvartalets svagaste bidragsgivare till portföljen. De två nämnda bolagen brottas med fortsatt minskat konsumentintresse efter pandemin. Särskilt Dollar Generals kärnmålgrupp – amerikaner med låg inkomst – pressas av inflationen.

SKAGEN Global investerade i ett nytt bolag under perioden, nämligen informations- och analysföretaget RELX, som har genomgått en spännande transformation de senaste tio åren och är nu ett innovativt dataanalysföretag. Förvaltarna anser att marknaden fortfarande undervärderar RELXs potential, eftersom bolaget nu har slutfört det tunga förarbetet och ser goda möjligheter för både organisk tillväxt och ökad lönsamhet.

Förvaltarna i SKAGEN Global sålde inga positioner under kvartalet.

Läs senaste fondrapporten här.

SKAGEN Kon-Tiki

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki presterade bättre än index under tredje kvartalet trots globala utmaningar. Fonden minskade med -0,69 procent under kvartalet, jämfört med index som minskade med -2,36 procent.

För sjätte kvartalet i rad har vår tillväxtmarknadsfond överpresterat mot sitt jämförelseindex. Under tredje kvartalet var det bland annat det kinesiska oljebolaget CNOOC och energibolaget TotalEnergies som bidrog till avkastningen som ett resultat av starkare oljepriser.

På den negativa sidan drog bland annat LG Electronics och e-handelsgiganten Alibaba ner avkastningen. Den förstnämnda pressades av fortsatt låga förväntningar på konsumtionen, medan den sistnämnda föll som en följd av den allmänna nedgången på den kinesiska marknaden.

Läs senaste fondrapporten här.

SKAGEN m2

Den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 slog sitt index, MSCI All Country World Index Real Estate IMI, under tredje kvartalet men avslutade fortfarande i minus med en avkastning på -2,55 procent jämfört med indexets -5,71 procent.

Norska Self Storage Group, den amerikanska börsnoterade fastighets- och infrastrukturoperatören DigitalBridge, och det östeuropeiska industriellagret företaget CTP stod för periodens starkaste bidrag.

Self Storage Group kunde meddela att de hade mottagit ett bud på samtliga aktier från det amerikanska pensionsbolaget TIAA med en premie på ca 67 procent. Self Storage Group har varit en del av SKAGEN m2's portfölj sedan 2017. Om budet accepteras innebär det att denna position har bidragit med 18 procent i genomsnittlig årlig avkastning till aktieägarna.

DigitalBridges aktiekurs fortsatte att stiga under tredje kvartalet efter en solid kvartalsrapport och ett nyligen tillkännagivande om en framgångsrik rekapitalisering av Data Banks datacenterportfölj, vilket möjliggör en uppdelning, vilket är en tydlig katalysator i investeringsfallet och ytterligare ett steg mot att förenkla bolagets struktur.

CTP har en dominerande marknadsposition i flera centrala och östeuropeiska länder och är välutformad för tillväxt på dessa marknader, stöttad av ihållande tillväxt i efterfrågan. Vid slutet av augusti hade företaget hyrt ut 7 procent mer yta än året innan, och hyresökningen var cirka 11 procent högre än förra årets genomsnitt, vilket trotsar rykten om nedgång.

De största negativa bidragen under kvartalet kommer från det amerikanska fastighetsbolaget Independence Realty Trust och amerikanska American Tower, som erbjuder teleinfrastruktur och bland annat driver telekommunikationstorn.

Independence Realty Trust presenterade en kvartalsrapport med blandade resultat: En ökning i uthyrning och förbättrat kassaflöde på grund av lägre kostnader, men å andra sidan även lägre avkastning på investeringen i bolagets värdeerbjudande och lägre tillväxt jämfört med konkurrenterna. Förvaltarna anser att bolaget fortfarande är väl positionerat för att motstå i ett tuffare ekonomiskt klimat i USA.

American Tower hyr ut bland annat mark och tornstrukturer till kommunikationsföretag, och det handlar om långsiktiga hyresavtal. American Tower är därför mycket känslig för räntan, särskilt på kort sikt. På lång sikt förväntar sig förvaltarna dock att företaget kommer att dra nytta av en ökning i efterfrågan drivet av den digitala utvecklingen, vilket kommer att leda till fortsatta investeringar och efterfrågan på telekommaster -och torn globalt.

Läs senaste fondrapporten här.

SKAGEN Vekst

Nordisk-globala SKAGEN Vekst presterade bättre än sitt index med en god marginal under tredje kvartalet. Fonden gav en avkastning på 1,46 procent under kvartalet, medan indexet föll med -2,35 procent.

SKAGEN Vekst har dragit nytta av stigande oljepriser, vilket har gynnat fondens betydande positioner inom energisektorn med bolag som CNOOC och Shell.

I september var Telenor den största positiva bidragsgivaren, där allmän riskaversion på marknaden lyfte de defensiva aktierna. Telenors aktiekurs stärktes ytterligare av en rad positiva nyheter. Flera analytiker uppgraderade aktien baserat på förväntningar om solida kassaflöden de kommande åren kombinerat med optimism kring en sannolik exit från Asien. De senaste förändringarna i ledningen togs också emot positivt, eftersom de tydligt signalerar framsteg i strategin för att man lämnar den asiatiska marknaden, eller åtminstone delar av den.

Det var danska ISS som drog mest ned under kvartalet, eftersom förnyade bekymmer om färre kontorsplatser påverkade aktiekursen. Förvaltarna påpekar dock att färre kontorsplatser kanske kommer att utgöra en utmaning för ISS' städverksamhet, men att detta redan återspeglas i den nuvarande aktiekursen. Vidare kommer lägre tillväxt att ha en positiv effekt på de fria kassaflödena, eftersom det frigör kapital. Förvaltarna förväntar sig att bolaget kommer att använda detta för återköp av aktier, och därför har man utnyttjat nedgången nu för att öka positionen.

Förvaltarna har också ökat positionerna i flera IT-bolag, inklusive amerikanska Broadcom, samt TietoEvry och Kinnevik här i Norden. I Kina har man sålt positionen i China Mobile för att istället upprätta en position i Alibaba. Fonden köpte också ytterligare upp sig i gruvbolaget Boliden, som är väl positionerat för att dra nytta av den gröna omställningen i den globala ekonomin.

SKAGEN Vekst mottog nyligen en fin utmärkelse i Belgien för bästa globalfond. Läs mer om det här.

Läs senaste fondrapporten här.

Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

SKAGEN Global: Tålamod och långsiktighet

Vår globala aktiefond, SKAGEN Global, ligger efter det tekniktunga globala indexet i år men är väl ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up