Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Det är så vi engagerar oss i hållbarhet i bolagen

den 8 maj 2023

Det är en aktiv förvaltares ansvar att engagera sig i bolagen i portföljen. Det handlar ofta om ESG. Vi lära känna de olika bolagen som vi investerar i och vi vägleder dem om hur de kan förbättras. Innan vi bestämmer oss för att investera i ett bolag måste vi vara säkra på hur bolaget agerar och att de kommer att leverera värde.

Vårt ESG-åtagande 2022

Vårt ESG-åtagande har varit lägre 2022 än tidigare år. Under andra omständigheter skulle en händelse som Rysslands invasion av Ukraina ha varit en katalysator för nödvändigt engagemang med våra ryska bolag. Men vi tog tidigt ett beslut i hela koncernen att sälja alla våra ryska investeringar, vilket tog bort behovet för förvaltarna att gå i dialog med dessa bolag. Marknaden präglades av kriser och turbulens under året och det fanns många andra arbetsintensiva uppgifter, såsom nya lagkrav, som krävde resurser från portföljteamet.

Totalt engagerade SKAGEN sig i åtta bolag under 2022, varav hälften av engagemangen aktivt fokuserade direkt på CO2-utsläpp.

Miljörelaterade engagemang

Miljörelaterade ESG-engagemang utgjorde den största andelen av dialogerna 2022. Fokus låg på omstrukturering och avkarbonisering. Miljörelaterade engagemang stod för 62,5 procent av alla ESG-engagemang 2022.

ESG-teamet på SKAGEN arbetar för närvarande med ett projekt tillsammans med SKAGEN Focus för att uppnå en djupare förståelse för de mest utsläppsintensiva bolagen mätt med CO2-utsläpp, samt möjligheter till omstrukturering. Syftet med dialogerna med dessa bolag är att samla in data och information samt att få en ökad förståelse för bolagets effektivitetsplaner och mål. Engagemanget speglar SKAGENs breda mandat och globala investeringsaktiviteter med dialoger med bolag i både Asien, Nordamerika och Europa.

Ledningsrelaterade engagemang

Ledningsrelaterade ESG-engagemang stod för nästan 25 procent av dialogerna 2022, med fokus på områden som generellt är viktiga för minoritetsaktieägare. Ledningsrelaterade engagemang under 2022 har i första hand handlat om styrelsens sammansättning, inklusive ledamöternas oberoende och ökade mångfald.

Engagemang som delas in i flera kategorier

Den senare typen av engagemang blir allt viktigare i dialogen med bolagen. Det handlar om mer omfattande dialoger som täcker ett antal ESG-ämnen. Dialogerna spänner också flera nivåer, förstås i den meningen att SKAGEN inte bara samverkar med bolagen utan även med tredje parter som ESG-dataleverantörer. Det finns utvalda områden där SKAGEN som värdeinvesterare med exponering mot små och medelstora bolag kan tillföra värde genom råd och vägledning. Det kan till exempel vara råd om hur de kan förbättra sin ESG-rapportering i förhållande till dataleverantörer och marknaden i stort.

image4nbg.png

Röstningsaktivitet

imagehn24q.png

På SKAGEN anser vi att det är viktigt att utöva våra rättigheter som aktieägare. Genom att rösta med fullmakt kan vi rösta utan att vara fysisk närvarande vid mötena. Som aktiva förvaltare anser vi att det är av stor vikt att delta i omröstningar, så att vi kan ta itu med oro och påverka bolag i en riktning som vi anser är hållbar.

Trots mindre direkt aktivitet under 2022 kunde SKAGEN ändå upprätthålla aktivitetsnivån på bolagets ordinarie och extra bolagsstämmor. Under 2022 var det möjligt att rösta på 245 möten med totalt 524 frågor för omröstning i portföljbolagen – och 2894 ärenden på dagordningen. SKAGEN röstade i 99,45 procent av fallen och röstade emot bolagsledningens rekommendationer i 6,78 procent av fallen.

imagew25u.png

blobid4.png

Bolagsstämmor i börsbolag fick stor uppmärksamhet 2022 och många märkte en ökande politisering bland aktieägarna, framför allt i amerikanska bolag. Generellt är tendensen att aktieägarna blir mer aggressiva och lägger fram fler förslag inom ESG-området – ofta som en upptrappningsstrategi som en del av ledningen.

SKAGEN är oftast stödjande i dessa fall men vi röstar emot det när vi anser att de framlagda förslagen missar målet. Exempel på detta kan vara:

1. Om förslaget inte leder till ett tydligt värde för slutresultat eller till och med kan skada aktieägarna.

2. Om förslaget mikroförvaltar styrelsen.

3. Om förslaget faktiskt täcker ett område där bolaget redan har kommunicerat sina mål.

I samband med Citigroup, till exempel, röstade vi under föregående år emot ledningen och aktieägarna. Här röstade vi för att styrelsen ska arbeta mer medvetet för att följa normer för mänskliga rättigheter. Citigroup har en dålig ESG-historik. Därför menar SKAGEN att det kommer att vara möjligt att på ett positivt sätt bidra till att minska den ekonomiska risken som ytterligare skada på Citigroups anseende skulle orsaka om man höjer kraven på styrelsens rapportering på egen due diligence i förhållande till den befolkningen i närområdet höjdes.

Oavsett större samhälleliga trender utgör dessa mer specifika ESG-resolutioner bara en bråkdel av de frågor som vi har röstat om. Vi anser att det är absolut nödvändigt att kräva en robust och effektiv ledning i ett bolag med ambitiösa mål inom bland annat miljömässiga och sociala förhållanden och dessa områden är helt centrala att fokusera på för att trygga våra aktieägares långsiktiga intressen.

Hållbarhet

Hållbarhetsrapport 2023: Investeringar för ekonomisk vinst och hållbarhet

Även om vi inte påstår att vi kan bromsa klimatförändringarna kan vi med säkerhet säga att när vi ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Hållbarhet

SFDR: Vad är det och hur kommer det att påverka mig som kund?

Du kanske redan har hört talas om det, EU:s nya hållbarhetsförordning som håller på att införas på ...

Vykort från Brasilien, Del III: Raízen och bioenergi

SKAGEN Kon-Tikis portföljbolag Raízens cirkulära syn på energiproduktionen belyser Brasiliens ...

Hållbarhetsrapport ESG: Hållbara investeringar förändras

Vad är egentligen hållbara investeringar nuförtiden? Att navigera sig i ett ständigt föränderligt ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up