Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

Hållbarhet i tredje kvartalet - process och framgång

Det är en markant skillnad mellan hållbar förvaltning och hållbara investeringar. Den första är ett komplement och drivs av processen. Den sista handlar om vad du satsar på – och vad resultatet blir. Den senaste tiden har vi sett en obehaglig uppdelning på marknaden: Grönt är inte alltid detsamma som bra, visar det sig. Och "dåligt" kan fortfarande vara en nödvändighet, vare sig vi gillar det eller inte.

Under det tredje kvartalet nådde SKAGEN en viktig milstolpe. Våra aktiefonder uppfyller nu kraven för Artikel 8-fonder enligt EU:s nya hållbarhetsförordning inom finans, Sustainable Finance Disclosure Regulation – eller bara 'SFDR'. Det största hindret för att uppnå denna klassificering har inte varit viljan, utan snarare kommunikationen: Hur betonar vi vårt engagemang för hållbar utveckling, utan att kompromissa med målet att leverera bästa möjliga riskjusterade avkastning till våra kunder?

Läs hållbarhetsrapporten för tredje kvartalet här.

Som Artikel 8 klassas våra fonder nu som "ljusgröna". I beskrivningen av en Artikel 8-fond i förordningen står det att "fonderna främjar miljömässig eller social utveckling, eller båda, men har det inte som sitt yttersta investeringsmål". Eller som är fallet i SKAGEN: Vi använder rutinmässigt förpliktande komponenter, som är grundligt förankrade i hållbarhetanalyser, i våra investeringsbeslut. SKAGEN är mycket engagerade i hållbar förvaltning.

Passer best til aktive forvaltere

Aktiva fondförvaltare som SKAGEN med koncentrerade portföljer hör till dem som är bäst rustade att granska portföljbolagen noggrant, för att så påverka för positiv förändring. Hur förvaltaren kan integrera denna metod i investeringsprocessen är i allra högsta grad det som avgör målet. Nämligen att maximera den riskjusterade avkastningen och samtidigt påverka mot en mer positiv social och ekonomisk förändring. Här bidrar SFDR genom att stärka hållbar integration och transparens.

Därför blev vi inte förvånade när Morningstar efter fyra månader med SFDR kunde berätta att det är de aktiva förvaltarna, som SKAGEN, som dominerar erbjudandet av Artikel 8- och Artikel 9-fonder till marknaden (1).

Pragmatiskt tålamod är en dygd

Vi håller inte med om "sanningen" att investeringar i så kallade "bra bolag" i sig är en garanti för högre avkastning. Mindre populära företag har högre kapitalkostnader och därför högre förväntad avkastning för att kompensera för högre förväntad avkastning – och vice versa.

Istället tror vi på aktiv fundamental analys av varje enskilt bolag. Ett bolag som investerar i sina anställda och respekterar sitt närområde kommer oundvikligen att attrahera bättre arbetskraft än sina mer skrupelfria konkurrenter. Därmed kan de skapa bättre avkastning på sikt. På samma sätt kan det att investera i "smutsiga" gruv- och oljebolag, och därmed utnyttja höga energipriser, vara det bästa sättet att utföra vår uppgift, nämligen att maximera den riskjusterade avkastningen.

Det finns med andra ord ett aktivt val: Antingen kan vi passivt kringgå "smutsiga" aktier, eller så kan vi aktivt leta efter de långsiktiga vinnarna, oavsett vilken sektor de tillhör. Aktiv stock picking, alltid baserat på vår tro på värdeaktier, kan leda till investeringar i bolag med ambitiösa planer på att minska CO2-utsläppen eller erbjuda konsumenterna grön energi. Även om bolaget kanske inte är riktigt där än. Och de flesta kan nog hålla med om att denna förändring kommer att behövas i många år framöver. Vi går in i ett fjärde kvartal med en massiv europeisk energikris. Detta understryker än mer den friktion som följer av den så avgörande hållbara förändringen.

(1) Källa: Morningstar, SFDR: Four Months After Its Introduction, Article 8 and 9 Funds in Review, July 2021.

Hållbarhet

SKAGEN Focus: Tittar under radarn för att hitta framtida ledare inom ESG

Varför försummade småbolag som driver verkliga förändringar kan bli de stora vinnarna i den gröna ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Hållbarhet

Hållbarhetsrapport 2023: Investeringar för ekonomisk vinst och hållbarhet

Även om vi inte påstår att vi kan bromsa klimatförändringarna kan vi med säkerhet säga att när vi ...

SFDR: Vad är det och hur kommer det att påverka mig som kund?

Du kanske redan har hört talas om det, EU:s nya hållbarhetsförordning som håller på att införas på ...

Det är så vi engagerar oss i hållbarhet i bolagen

En viktig del i arbetet som aktiv förvaltare är att granska bolagen grundligt och driva dem i en ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up