Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

SKAGEN Focus: Cascades – en oupptäckt pärla i den cirkulära ekonomin

SKAGEN Focus bygger på en värdebaserad investeringsfilosofi där vi tillämpar en bottom-up-strategi. Detta innebär att vi kräver en betydande rabatt på det verkliga värdet för ett innehav och därmed ta med det i fondportföljen. Som konträra och prisdrivna investerare fokuserar vi på att identifiera tillgångar som handlas väsentligt under vår värdering av verkligt värde, med påtagliga katalysatorer för en omvärdering ur ett investeringsperspektiv på medellång sikt.

Vi anser att vår investering i Cascades uppfyller båda dessa krav. I våra ögon är bolaget dessutom en oupptäckt och bortglömd pärla utifrån ett miljöperspektiv, eftersom dess verksamhet till stor del är cirkulär, vilket vi anser förtjänar en värderingspremie över tid.

Cascades är en kanadensisk tillverkare som erbjuder hållbara, innovativa och värdeskapande lösningar för förpacknings-, hygien- och återvinningsbehov. Bolaget har cirka 10 000 anställda kvinnor och män som arbetar på nästan 80 anläggningar i Nordamerika. Bolaget är en väl positionerad underleverantör till större konkurrenter. Den huvudsakliga verksamheten består av tre segment: Wellpapp (Containerboard), specialprodukter (förpackningsprodukter) och mjukpapper.

Ett cirkulärt bolag

I många avseenden var Cascades en pionjär inom den cirkulära ekonomin långt innan marknadens aktörer förstod värdet av hållbarhet på det sätt som de gör idag. Bolaget har sedan 1964 demonstrerat vilken potential som finns i alla typer av restmaterial, och har återvunnit och omvandlat dem till nya produkter. Detta fortsätter att vara grunden för deras affärsmodell än i dag.

I dag är bolaget en ledande insamlare av papper i Kanada, vilket gör det möjligt för dem att få mer än 80 procent av sina fibrer från återvunnen fiber. För tredje året i rad har Cascades fått en utmärkelse som ett av världens 100 mest hållbara bolag, enligt Global 100-indexet från Corporate Knights. Bolaget rankades på 18:e plats av världens 6914 offentliga företag med mer än 1 miljard US-dollar i intäkter och på första plats bland 34 andra organisationer i kategorin förpackningar.

Betydligt undervärderat

Cascades nuvarande låga aktievärdering och rabatt i förhållande till konkurrenterna är iögonfallande mot bakgrund av de betydande strukturella framsteg som bolaget har gjort under det senaste decenniet. Cascades har konsoliderat sin portfölj, sålt av tillgångar som inte hör till kärnverksamheten, minskat risken i balansräkningen och ökat utdelningen. Trots dessa framsteg handlas aktien på ungefär samma nivåer som i början av 2016. Vi anser att denna omotiverade undervärdering i förhållande till det verkliga värdet på bolagets aktiekurs fortfarande är ett resultat av en alltför diversifierad verksamhetsstruktur med lägre avkastning och skalförutsättningar inom specifika verksamhetsgrenar.

Flera möjligheter att lyckas

Det finns många förbättringsmöjligheter för bolaget, och det finns också potentiella fördelar i samband med en normalisering efter en pandemi. Detta skulle kunna förbättra lönsamheten så att den ligger i linje med genomsnittet i jämförelsegruppen och leda till en högre aktiekurs. Även om det pågår interna besparingar anser vi att det finns möjlighet för bolaget att förbättra verksamhetsstrukturen genom att separera Tissue- och Containerboard-verksamheterna, i likhet med andra framgångsrika omstruktureringar som vi sett i branschen.
 
Ett av de senaste exemplen är det stora svenska skogsbolaget SCA, som sålde sin Containerboard-verksamhet och separerade sin Tissue- och hygienverksamhet (”Essity”) från sin skogsproduktion. Med tanke på att Cascades är en mindre aktör, anser vi att bolaget inte har den ekonomiska styrkan eller operativa förmågan att samtidigt investera i båda verksamheterna på ett framgångsrikt sätt, särskilt som större investeringar och/eller förvärv kan komma att krävas i Tissue-segmentet. En uppdelning av dessa verksamheter skulle därför kunna leda till högre driftseffektivitet och ett betydande värde för aktieägarna. Vår analys visar också att det nuvarande värdet på bolagets fastighetsportfölj utgör en tredjedel av hela företagsvärdet, vilket enligt vår mening innebär en värderingsgaranti och möjlighet att skapa mervärde.

Aktivt engagemang

Vi började investera i Cascades i slutet av 2020 och har under ett år fört en dialog med ledningen och andra aktieägare. Under denna tid har vår uppfattning om att det nuvarande förhållandet mellan risk och avkastning har förbättrats. Vi har nyligen intensifierat vårt engagemang i bolaget. Som en av Cascades tio största ägare kontaktade vi bolaget om dess nuvarande strategi och skrev ett brev till styrelsen där vi uttryckte vår syn på vilka konkreta möjligheter som finns. Vi välkomnar därför bolagets senaste tillkännagivande, om att de kommer att hålla en strategisk uppdatering för investerare efter nästa resultatrapport i slutet av februari 2022 för att diskutera den strategiska vägen framåt.  

Stor potential

Vår position i Cascades är ett exempel på vår investeringsprocess – där vi strävar efter att identifiera förbisedda investeringar som handlas till en betydande rabatt på det verkliga värdet och som erbjuder konkreta katalysatorer för en omvärdering på medellång sikt, samt på vårt aktiva ägande och engagemang. Även om aktien för närvarande handlas med en betydande rabatt i förhållande till verkligt värde och till konkurrenterna, anser vi att Cascades har en unik position att öka aktieägarvärdet genom olika åtgärder. Vi förväntar oss att marknaden gradvis kommer att uppmärksamma detta. Med tanke på investerarnas växande intresse för hållbarhet och lösningsorienterade aktörer är Cascades ett bolag som ännu inte har upptäckts och belönats för sina betydande framsteg och sin ledande ställning inom återvinning och hållbarhet, vilket är en central del av deras cirkulära affärsmodell och identitet.

Hållbarhet

Hållbarhetsrapport 2023: Investeringar för ekonomisk vinst och hållbarhet

Även om vi inte påstår att vi kan bromsa klimatförändringarna kan vi med säkerhet säga att när vi ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Hållbarhet

SFDR: Vad är det och hur kommer det att påverka mig som kund?

Du kanske redan har hört talas om det, EU:s nya hållbarhetsförordning som håller på att införas på ...

Det är så vi engagerar oss i hållbarhet i bolagen

En viktig del i arbetet som aktiv förvaltare är att granska bolagen grundligt och driva dem i en ...

Vykort från Brasilien, Del III: Raízen och bioenergi

SKAGEN Kon-Tikis portföljbolag Raízens cirkulära syn på energiproduktionen belyser Brasiliens ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up