Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

Investeringsdirektören: "Möjligheter i tillväxtmarknadernas problem"

Globala aktier fortsatte att generera goda resultat under tredje kvartalet. Detta berodde främst på starka och relativt gynnsamma utvecklade marknader, särskilt i USA. Tillväxtmarknaderna fortsatte att tappa mark, om än något mindre än under andra kvartalet, då volatiliteten ökade i flera länder och sektorer.

De flesta av våra aktiefonder genererade solid avkastning under kvartalet. Undantaget var SKAGEN Kon-Tiki, som påverkades rätt hårt när tillväxtmarknaderna åter drabbades av ett antal makroekonomiska händelser. Den viktigaste var eskaleringen av USA:s handelsrestriktioner, i synnerhet mot Kina. Oron kring handelskrigets effekter på den ekonomiska tillväxten i Kina har tilltagit, och detta dämpade investerarnas intresse för tillväxtmarknaderna generellt. En allt starkare dollar, väl hjälpt av stigande amerikanska räntor, har också haft en negativ inverkan på många tillväxtmarknader, särskilt de med hög utlandsskuld.

Turkisk turbulens

Länder såsom Turkiet och Argentina med politisk oro, har särskilt kämpat i ekonomisk motvind. Turkiet har drabbats hårt, den turkiska liran har fallit över 40 procent och inhemska aktier har tappat mer än hälften av sitt börsvärde i euro hittills i år. Turkiet är relativt litet sett till ekonomisk vikt och marknadsstorlek, landet står för mindre än en procent av tillväxtmarknadsindex. Trots det finns en farhåga att den turkiska oron ska sprida sig till andra redan försvagade tillväxtmarknader.

SKAGEN Kon-Tikis övervikt i Turkiet har bidragit till den lägre avkastningen, men vi vidtar en rad åtgärder för att ta itu med detta. Däremot delar vi inte många investerares rädsla för en bredare ”smitta”. Vi är fortsatt och i grunden positiva till tillväxtmarknaderna. De väntas fortfarande växa dubbelt så snabbt som utvecklade marknader under de närmaste två åren, och är i genomsnitt hälften så skuldsatta. De långsiktiga drivkrafterna för strukturell expansion och välstånd är orubbade. Vi tror också fortsatt att de stora skillnaderna länderna emellan, parat med attraktiva värderingar, särskilt i förhållande till många utvecklade marknader, ger goda möjligheter för investerare. Detta gäller speciellt för aktiva förvaltare med en långsiktig tidshorisont som SKAGEN.

Dollarn ter sig nu övervärderad för flera olika parametrar och ett valutafall kommer sannolikt att förbättra situationen för tillväxtmarknaderna. President Trump kan också komma att mildra den hårda linjen när tullarna på amerikansk export börjar skada USA, särskilt nu när det viktiga kongressvalet står för dörren. Om de två största problemen för tillväxtmarknaderna i år  (dollarkurs och tull) reverseras, kan det påskynda återhämtningen.

Momentum i utvecklade marknader

I linje med sommarens fina väder i Europa och USA var utsikterna betydligt ljusare för de utvecklade marknaderna under tredje kvartalet – särskilt i USA där aktiemarknaden hade den starkaste tre månaders-avkastningen på fem år. Det finns fortfarande förhållandevis hälsosamma grundläggande faktorer i de flesta regioner i världen, och bolagen är fortsatt försiktigt optimistiska om framtiden. Trots höga värderingar, både i relation till historiska nivåer och tillväxtmarknader, fortsätter portföljförvaltarna att hitta bolag med potential, och har gjort ett antal spännande investeringar under kvartalet.

För tio år sedan utbröt finanskrisen, en tid av oro och osäkerhet utan motstycke för investerare. Ser vi tillbaka på decenniet som gått, har SKAGENs kunder haft en stark avkastning, om än med en viss turbulens under resan. När nu penningpolitiken i världen börjar normaliseras, tror vi att stock picking kommer att löna sig mer och mer. Tillbakablicken på de senaste tio åren framhåller också fördelarna med att behålla lugnet och ha ett långsiktigt perspektiv. Vi i SKAGEN fortsätter att välja de starkaste bolagen världen över, till de mest attraktiva priserna. Jag är övertygad om att framtiden kommer att bli lika givande.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up