Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
3 min lästid

Hållbarhet i fokus för Barbara Krumsiek

Barbara Krumsieks professionella bakgrund spänner över fyra decennier inom kapitalförvaltning, senast som vd och ordförande för Calvert Investments. Under sin tid på Calvert bidrog Krumsiek till att tredubbla bolagest tillgångar under förvaltning och utvecklade en global uppförandekod för jämlikhet och kvinnligt deltagande som senare blev grunden för FN:s Women’s Empowerment Principles.

Hållbarhet kan gynna företags framtid

Enligt Krumsiek är hållbara och ansvarsfulla investeringar en process som inbegriper att  analysera faktorer som kan påverka ett företags framtida utsikter - men som möjligtvis inte återspeglasi traditionell finansiell analys. Det kan handla om aspekter som rör miljö, arbetsplatser och mänskliga rättigheter, bolagsstyrning, samfundsrelationer, ursprungsfolks rättigheter, etc. Ett företags hålllbarhetsstrategi kan antingen förbättra framtiden för ett eller vara en potentiell börda.

Hållbarhet ger resultat

Krumsiek tror starkt på att holistiska företags-och sektoranalyser måste utföras i syfte att skapa bättre långsiktiga finansiella resultat. Detta kräver rätt talang och resurser på plats för att analysera problemen. Flertalet studier har visat att till exempel att att ha mer mångfald i styrelsen har positiva effekter på finansiella resultat. 

Hantera klimatrisker   

Under de senaste årtiondena har klimatförändringar haft en skadlig inverkan på natur- och mänskliga system på alla kontinenter och tvärs över alla hav. Nästintill alla sektorer kommer att förändras som följd av klimatövergången och dess påverkan över de kommande åren.

Enligt Krumsiek tenderar företag att hantera klimatrisk på tre sätt:

  1. Det traditionella sättet är företag som strävar efter att minska sina utsläpp av växthusgaser eller sitt koldioxidavtryck.

  2. Företag som ser klimatrisk som ett område för innovation och expansion. De här företagen forskar ofta om nya verktyg för konsumenter och andra företag, som kan användas för att hantera energi- och vattenanvändning eller begränsa påverkan på miljön.

  3. Företag som väljer den dämpande vägen, d v s att de inte bara drar ner på sin miljöpåverkan, utan hittar sätt att dämpa den. Ett exempel är översvämningar som har blivit alltmer problematiska de senaste åren. Tidigare har ett gensvar kunnat vara att sätta in verktyg i ett företags verksamhet, men nu finns företag som söker ett övergripande skydd för sina tillgångar. På så sätt erkänner de att en minskning av deras koldioxidavtryck inte bara är bra för företaget men även miljön och samhället överlag.

Transparens är bra

I investerarvärlden är transparens avgörande. Rapportskyldighet ingår exempelvis i området mångfald, där företag förväntas rapportera hur de genomför sina rekryteringar till styrelsen, vilken talang de letar efter och varför de valt kandidater. Mångfald bör vara en del av rapporteringen.

Kapitalägare som stora pensionsfonder frågar allt oftare kapitalförvaltare hur de tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen och hur organisationen är utformad.

Vad som behövs i framtiden, menar Krumsiek, är att bitarna faller på plats inom organisationerna för att samarbeta för att åstadkomma förändring.

Barbara Krumsiek kommer att tala på SKAGEN Fonders Nyårskonferens i januari 2010.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.