Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

Marko Papic återvänder till SKAGENs Nyårskonferens

den 9 december 2016

Det blir ett välkommet återseende när den geopolitiske chefsstrategen Dr Marko Papic från analysföretaget BCA, återvänder som talare vid SKAGENs Nyårskonferens i januari 2017. För två år sedan gav han en tankeväckande presentation om upplösningen av världens maktbalans och populismens intåg i västvärlden.

På scen i Stockholm i januari 2015 la Marko Papic fram tesen att den traditionella världsordningen med USA i huvudrollen som supermakt var över. I stället står vi inför en multi-polariserad världsordning som kan få allvarliga konsekvenser för globala investerare. Här kan du se hans presentation vid Nyårskonferensen 2015. 

Västvärldens makt försvagas

Marko Papic menade att den samlade västalliansens kraft försvagats och att USA:s vilja att agera som världspolis var i snabbt avtagande. Detta illustreras bäst av konflikten i Irak, där USA inte längre visade så mycket själförtroende som under tidigare konflikter i Mellanöstern. Samtidigt sa sig Marko Papic vara bekymrad över den framväxande nationalism han såg från en lång rad populistiska politiker på högerkanten, och som påverkade dagordningen i framför allt Europa. Allt detta långt innan Donald Trump var påtänkt som USA: s 45:e president.

Osäkerhet för globala investerare

Trenden mot en multipolär maktbalans i världen är enligt Papic dåliga nyheter för globala investerare. Under de närmaste åren kan vi förvänta oss ökad protektionism med fler handelshinder och allmänt ökad global osäkerhet. Utvecklingen kommer att hota den tillväxt och globalisering som har gynnat världsekonomin sedan det kalla krigets slut. Mest oroad var han för tillväxtmarknaderna, som enligt hans mening är mindre väl rustade att stå emot trycket i en multipolär världsordning.

Marko Papic en talare som skiljer sig från mängden

Marko Papic skiljer sig från många andra geopolitiska experter eftersom han alltid drar investeringsslutsatser i sina analyser. Som chefsstrateg på det kanadensiska analysföretaget BCA Research är han inte rädd för att komma med slutsatser om geopolitikens inverkan på finansiella marknader.

I sin presentation på Nyårskonferensen 2017 kommer Marko Papic bland att redogöra för den populism och protektionism, som han varnade för 2015, som håller på att breda ut sig i världen i kölvattnet av Brexit och valet av Donald Trump som amerikansk president.

Se programmet och alla talare vid årets Nyårskonferens

Nyårskonferensen

James Anderson: Långsiktig meravkastning kräver djupgående kunskap om bolagen

James Anderson, inflytelserik investerare, tidigare partner på Baillie Gifford och förvaltare av ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Nyårskonferensen

Marknadsstrateg Russell Napier: Radikala förändringar i investeringsmiljön ställer ökade krav på investerare

Russell Napier, internationell marknadsstrateg och författare till kultboken ”Anatomy of the Bear”, ...

Eliot Higgins: Open-source data kan bekämpa Putins propaganda

Eliot Higgins är grundaren av Bellingcat, en utredningsgrupp som använder sig av öppna källor på ...

Aswath Damodaran: Osäkerhet är en fördel för aktiva förvaltare

På SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2023 förklarade finansprofessorn och värderingsgurun Aswath ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up