Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Kina under lupp: Kommer kinesiska aktier ryta ifrån under Tigerns år?

2022 är ett viktigt politiskt år för Kina, då Xi Jinping förväntas bli återvald som kommunistpartiets generalsekreterare för en tredje mandatperiod. ”Under denna tid av kritiska händelser är det viktigt att allt går bra”, förklarar Pettis, ”detta inkluderar att aktiemarknaden går bra och att BNP-tillväxten är mycket stark.” 

Han tror att Kinas tillväxtmål för 2022 sannolikt kommer att vara nära 5,5 procent – i den övre delen av det förväntade intervallet – vilket borde stödja den kinesiska aktiemarknaden.

SKAGEN Kon-Tiki har cirka 30 procent av sin portfölj investerad i kinesiska bolag, fördelat på 16 innehav inom en rad olika sektorer. Portföljförvaltare Fredrik Bjelland förväntar sig också att regeringens politik kommer att stödja marknaden under 2022: ”Vi förväntar oss att Kina åter kommer att fokusera på stabilitet medan en minskning av koldioxidutsläppen och skuldminskning kan bli sekundära fokusområden. Kreditcykeln kan ha nått en vändpunkt efter ett år av åtstramningar och vi har förhoppningsvis sett toppen av de regulatoriska åtgärder som bidrog till att 2021 blev ett utmanande år för investerare i Kina.”

Tvehövdad tillväxt

Pettis delar upp Kinas ekonomiska tillväxt i två komponenter, med ”högkvalitativ” konsumtion, export och bolagsinvesteringar, förstärkta av ”resterande” fastighets- och infrastrukturinvesteringar för att nå BNP-målen. Denna andra komponent har varit skuldfinansierad och alltmer icke-produktiv, vilket har fått Kinas skuldbörda att försämras.

”Kinas ökade skuldkvot i förhållande till BNP började omkring 2007 och den växer nu snabbare än för något annat land i historien”, förklarar Pettis. Han tillskriver mycket av den senaste ökningen till covid-19, som bidrog till att minska den högkvalitativa tillväxten och innebar att Kina använde betydande produktivitetstillväxt för att nå sitt BNP-mål: ”2020 var cirka 180 procent av den ekonomiska tillväxten relaterad till produktivitetstillväxt.”

Kinas tillväxt ligger fortfarande under de nivåer som var innan covid-19-pandemin … medan skuldkvoten som andel av BNP har stigit till över 300 procent.

Det vände förra året när konsumtionen och bolagens investeringar återhämtade sig: ”Regeringen har dragit åt snaran för produktivitetstillväxten, framförallt inom fastighetssektorn, för att nå sitt mål för 2021”, förklarar Pettis.

Kreditåtstramningar och regulatoriska interventioner inom en rad sektorer bidrog till att den kinesiska aktiemarknaden föll med över 20 procent 2021, den största årliga förlusten sedan finanskrisen.[1] SKAGEN Kon-Tiki utnyttjade nedgången i aktiemarknaden för att selektivt öka sin kinesiska exponering, förklarar Bjelland: ”Den stora fallet på den kinesiska aktiemarknaden under 2021 påminde om korrigeringen som ägde rum under handelskriget 2018. Det visade sig att det under denna tid var gynnsamt att öka exponeringen mot inhemska solida bolag. Denna typ av säljmekanismer på aktiemarknaden saknar ofta logisk grund och drivs av kortsiktiga överväganden – därför kan det skapa utmärkta möjligheter för långsiktiga investerare som SKAGEN.”

Förändrad marknadsdynamik

Kina sänkte nyligen sin styrränta för första gången på nästan två år för att stärka ekonomin, men Pettis förväntar sig fortfarande att det behövs en produktivitetstillväxt för att Kina ska kunna nå sitt BNP-mål för 2022: ”Det ser ut som att det här året kommer att likna åren före covid-19, då mindre än hälften av den totala tillväxten kunde tillskrivas högkvalitativ tillväxt, vilket resulterar i en ökad skuldkvot i förhållande till BNP.”

Bankerna har blivit tillsagda att låna ut pengar till fastighetsutvecklare igen och privata projekt har tagits över av statligt ägda utvecklare, vilket ökar likviditeten för sektorn totalt sett. Långivarna har också fått i uppdrag att öka utbudet av bolån för att öka efterfrågan på fastigheter.

Samtidigt har lokala myndigheter fått instruktioner om att påskynda infrastrukturplanerna. Pettis förväntar sig att den betydande expansionen av dessa sektorer kommer att stimulera kinesisk import av industriråvaror, samtidigt som en allmän konsumtionstillväxt skulle öka efterfrågan på jordbruksråvaror.

”SKAGEN Kon-Tiki har bred exponering mot bolag som kommer att dra nytta av accelererande kinesiska aktivitetsnivåer, särskilt relaterat till energiomställningen och elektrifieringen av transporter”, tillägger Bjelland.

Politiska spänningar

Pettis hävdar att det är omöjligt för Kina att minska skulden och ändå nå sina tillväxtmål. Även om han tror att centralbanker, tillsynsmyndigheter och ekonomiska rådgivare skulle acceptera en avmattning av ekonomin, vill andra – särskilt inom industrin, militären och utrikesdepartementet – ha tillväxt till varje pris, inklusive ytterligare skuldökningar.

En annan fråga Pettis flaggar för är att om kinesiska investeringar ska falla, måste konsumtionens bidrag till BNP stiga från sin nuvarande nivå, som är den lägsta i världen. Hushållens inkomster skulle behöva öka inom ramen för en ny tillväxtmodell, vilket kräver betydande omfördelning från de förmögna och från lokala myndigheter, vilket skulle möta motstånd om inte den politiska makten också förflyttas.

Teamet på SKAGEN Kon-Tiki förväntar sig att en upptrappning av konsumtionen kommer fortsätter att vara ett tema i Kina. Men att stödja de inhemska bolagen kommer att bli allt viktigare när marknaden mognar, enligt deras uppfattning. Dessutom har regeringens strävan efter ”gemensamt välstånd” belyst vikten av att beakta alla intressenter i investeringsanalyser.

Positiva utsikter

Pettis drar slutsatsen att nyckeln till att investera framgångsrikt i Kina är att ”förstå politiken” – en läxa som investerare lärde sig den hårda vägen förra året. Med tanke på den politiska betydelsen av 2022 och hans förväntningar på en hygglig ekonomisk tillväxt, tror han att den kinesiska aktiemarknaden sannolikt kommer att gå bra i år.

SKAGEN Kon-Tiki och Bjelland håller med: ”Utvecklingen av den kinesiska ekonomin fortsätter med oförminskad styrka. Även om vi har blivit vana vid kortsiktig volatilitet, talar historiken och den långsiktiga avkastningsmöjligheten för sig själv. Vi fortsätter därför att söka efter undervärderade bolag som klarar av en föränderlig miljö och kan växa sig starkare på lång sikt.”


[1] Källa: MSCI. MSCI China Index in USD.

 

Nyårskonferensen

James Anderson: Långsiktig meravkastning kräver djupgående kunskap om bolagen

James Anderson, inflytelserik investerare, tidigare partner på Baillie Gifford och förvaltare av ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Nyårskonferensen

Marknadsstrateg Russell Napier: Radikala förändringar i investeringsmiljön ställer ökade krav på investerare

Russell Napier, internationell marknadsstrateg och författare till kultboken ”Anatomy of the Bear”, ...

Eliot Higgins: Open-source data kan bekämpa Putins propaganda

Eliot Higgins är grundaren av Bellingcat, en utredningsgrupp som använder sig av öppna källor på ...

Aswath Damodaran: Osäkerhet är en fördel för aktiva förvaltare

På SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2023 förklarade finansprofessorn och värderingsgurun Aswath ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up