Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

Monica Hsiao: möjligheter i de asiatiska kreditmarknaderna

Monica Hsiao är investeringsdirektör för Triada Capital, en Hongkong-baserad hedgefond med fokus på panasiatisk företagskredit, som hon startade 2015. Som en av talarna vid vår kommande Nyårskonferens intervjuade vi henne för att höra mer om hennes syn på hur Kina hanterar pandemin, hur handelsförbindelserna kan förändras under en ny amerikansk president och hur landet gör framsteg på hållbarhetsområdet.

Handelsaktiviteten verkar ha bidragit till Kinas återhämtning efter pandemin, i en tid då andra ekonomier fortfarande brottas med dess skadeverkningar. Hur ser det ut för Kina 2021?

Till skillnad från andra länder, och i motsats till deras agerande efter den globala finanskrisen 2008, har den kinesiska centralbanken inte trott på breda kvantitativa lättnader för att stimulera ekonomin. Som ett resultat har den kinesiska centralbanken fortfarande ett antal penningpolitiska verktyg till förfogande för att stödja sin inhemska ekonomi, om det behövs.

Utsikterna för 2021 är positiva för kreditgivare i den kinesiska privata sektorn, eftersom de flesta har förfinansierat och sänkt sina genomsnittliga kapitalkostnader. Den globala marknadslikviditeten jagar avkastningen, vilket ger de flesta företag tillgång till flera finansieringskanaler.

I år tror jag att de flesta kan erkänna att Kinas socialistiska regim har varit mer effektiv än västvärlden åtminstone när det gäller hanteringen av Covid-pandemin. Om det skulle uppstå framtida liknande utbrott, har Kina kommit ut med större självförtroende för sin ekonomis förmåga att återhämta sig snabbare än de flesta länder i övriga världen.

Se programmet för SKAGENs Nyårskonferens

Möjligheter i asiatisk kredit

Kan du berätta lite om Triada Capital och hur din kreditfokuserade fond har presterat under pandemin?

Triada är en lång/kort kreditfond som investerar i panasiatiska krediter och fokuserar på företagsspecifika katalysatorer. Hittills i år (per 14 december 2020) är Triada upp +10.30% räknat efter avgifter, och har haft en årlig nettoavkastning på över 12,5%.

Vi lyckades begränsa fallet i mars i år till en ensiffrig förlust och sedan återhämta oss helt inom sex veckor, trots den kvarvarande långa risken under denna period. Spänningarna mellan USA och Kina samt pandemin har resulterat i prisförskjutningar och kreditfragmentering på våra marknader, och flera företagshändelser i Kina och över hela Asien.

Med tanke på den nuvarande miljön med låga räntor, lösa centralbankspolicies och räntebunden marknadsvolatilitet är den asiatiska kreditmarknaden ett extremt rikt område just nu för våra kreditstrategier.

Fortfarande tufft, men mer förutsägbart

Vilken effekt tror du att det nya amerikanska ordförandeskapet kommer att ha på handelsförbindelserna mellan USA och Kina? Tror du att Kinas relationer med Washington kommer att bli mindre volatila under Joe Biden?

Idag finns consensus i Washington DC om USA:s utrikespolitik gentemot Kina. Med det sagt tror jag att Joe Biden som president kommer att vara mer samarbetsinriktat, mindre oseriöst och mer öppet, och alla politiska förhandlingar eller genomföranden kommer sannolikt att fortsätta på multilaterala nivåer genom mer traditionella diplomatiska kanaler, snarare än okonventionella sätt som tweets mitt i natten. Den underliggande politiken kommer att vara densamma – det vill säga en mycket hårdare politisk hållning gentemot Kina – men Kina kommer att se Biden-administrationen som mer hanterbar och förutsägbar. Det kommer att bli enklare att hitta kompromisslösningar, särskilt inom handelsområden där båda parter behöver varandra. På den politiska sidan kommer spänningar relaterade till ”hot spots” (som Taiwan och Sydkinesiska havet) troligen att blossa upp då och då, men vi förväntar oss ett ordnat och rationellt svar från båda parterna för att trappa ner sådana politiska konflikter.

Styrning med en kinesisk twist

Med världens största utsläpp av växthusgaser är Kina inte känt för sin hållbarhet, även om förbättringar görs. Var ser du de största förbättringarna?

Jag tror att den största förbättringen kommer att vara inom bolagsstyrning men med en kinesisk twist: jag förväntar mig att utvecklingen av styrningen på bolags- och provinsnivå kommer att motiveras av rädslan för kinesiska tillsynsmyndigheters ingripande och rädsla för oförutsägbara förändringar av politiken.

Nyligen stoppades Ant-gruppens börsintroduktion, kan få ledande företag att förbättra sin redovisningsstandard och ompröva eventuella aggressiva expansionsstrategier som kan leda till onödig systemrisk, särskilt för privatkunder. Kina påskyndar öppnandet av sina finansiella marknader för utländska investerare, och de flesta inser att bolagsstyrning är grundläggande för att generera hållbar tillväxt och fortsätta utveckla kapitalmarknaderna.

Anmäl dig till SKAGENs digitala Nyårskonferens (kostnadsfritt)

Nyårskonferensen

James Anderson: Långsiktig meravkastning kräver djupgående kunskap om bolagen

James Anderson, inflytelserik investerare, tidigare partner på Baillie Gifford och förvaltare av ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Nyårskonferensen

Marknadsstrateg Russell Napier: Radikala förändringar i investeringsmiljön ställer ökade krav på investerare

Russell Napier, internationell marknadsstrateg och författare till kultboken ”Anatomy of the Bear”, ...

Eliot Higgins: Open-source data kan bekämpa Putins propaganda

Eliot Higgins är grundaren av Bellingcat, en utredningsgrupp som använder sig av öppna källor på ...

Aswath Damodaran: Osäkerhet är en fördel för aktiva förvaltare

På SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2023 förklarade finansprofessorn och värderingsgurun Aswath ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up