Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Vykort från Brasilien: Möjligheternas land

För en aktiv kapitalförvaltare som SKAGEN är engagemang och besök i våra portföljbolag en viktig del av jobbet. Detta är några av intrycken och reflektionerna från resan till de olika brasilianska bolagen i SKAGEN Kon-Tikis investeringsportfölj.

São Paulo – kontraster och överflöd

När du börjar närma dig Guarulhos internationella flygplats konkurrerar skyskrapor, favelor och grönområden om din uppmärksamhet. Brasiliens folkrikaste stad är hem till över 20 miljoner människor och är känd för sin mat och sitt nattliv. São Paulos gårdsmiljöer, brutala intryck och brist på turistattraktioner är lika anmärkningsvärda.

Storlek, kontrast och överflöd kännetecknar Brasilien som helhet. Med över 200 miljoner invånare dominerar landet återigen rubrikerna i västerländska tidningar, som kritiserar den komprometterade demokratin med bräckliga institutioner, djup politisk polarisering och rädsla för en återgång till tidigare tider. Men Brasilien är också starkt, ambitiöst och har stor potential. Samtidigt som Brasiliens flagranta fattigdom påminner dig snabbt om att du befinner dig i en framväxande marknadsekonomi.

Mellan öst och väst

I den geopolitiska turbulensen står Brasilien faktiskt som en av de stora vinnarna på grund av de förändringar som har skett i de globala leveranskedjorna. Det är tack vara överflöd av resurser samt en lång historia av att producera energi och mat. Samtidigt utmanar det föränderliga internationella landskapet vem Brasilien ska vara lojalt mot. BRIC-landet har särskild djupa handelsband med Kina, som är det största exportlandet till Brasilien. De delar inte samma ideologiska motstånd eller misstro mot västerländska regeringar som Ryssland och Kina. Medan västerländska ekonomier försöker korrigera bristen på efterfrågan från dessa länder, står Brasilien någonstans mitt emellan.

Den brasilianska ekonomin är väl anpassad till den nya världsordningen och bolagen kommer att vara en central drivkraft i denna omställning. Flera av SKAGENs investeringar är små kuggar i denna process och därför var vi naturligtvis väldigt nyfikna på att möta dem.

Besök i Sendas och GPAs butiker gav stor inblick i hur Brasilien moderniseras – båda bolagen ingår i SKAGEN Kon-Tikis portfölj. Tekniken och infrastrukturen är i nivå med västerländska butiker och många butiker genomgår nu en expansion och modernisering för att möta efterfrågan från Brasiliens växande medelklass. Kontinuerlig utveckling är en förutsättning för framgång och därför ser vi en snabb utveckling av så kallade expressbutiker i närområden.

imagejpyhb.png

Stora möjligheter

Syftet med resan till Brasilien var att lära känna bolagen och människorna bakom dem samt omfattningen av verksamheten. Våra förväntningar uppfylldes och med rätta. Våra brasilianska bolag leds av professionella och mycket kompetenta team som leder med hållbarhet och mänsklig förståelse i åtanke.

Besöket har också påverkat intrycket vi har av Brasilien. Liksom i alla andra länder bestäms utvecklingen av det politiska och ekonomiska systemet, likaså historiska händelser. Detta är en viktig bakgrund för att förstå landets fortsatta utveckling, särskilt när det gäller hållbarhet.

Ett bra exempel är ett beslut som presidenten tog på 1950-talet som innebar att byggandet av motorvägar föredrogs framför andra transportformer. Det visas idag, där tekniken och möjligheterna riktas mot framtiden, vilket är fallet i bolaget Raízen. Vägar och bilar dominerar landskapet i ett land där tågtrafiken nästan är obefintlig. Potentialen för godstransporter via tåg är outnyttjad och få har råd med inrikesflyg, åtminstone inte särskilt ofta.

Samtidigt är Brasilien ett land med brett utbud av naturresurser. Du kanske bli förvånad över att höra att 80 procent av landets elproduktion kommer från förnybara energikällor och att alla hushåll i landet till skillnad från andra tillväxtmarknader har tillgång till el. Energi är en bra förutsättning för tillväxt och utvecklingsekonomier har vanligtvis ett energiunderskott, vilket skapar ett behov av att importera billiga kolintensiva energikällor.

Brasiliens storlek gör att landet har goda möjligheter att bygga ut sitt stora vattenkraftnät samt att utveckla sol- och vindkraft för att göra energimixen ännu grönare. Landet har därför ett gynnsamt läge när det gäller att skala energiförsörjningen i takt med den ökande efterfrågan som följer med ekonomisk tillväxt. Samtidigt är deras elmix renare än många postindustriella ekonomer som Tyskland.

Problematisk skogsröjning

Skogsröjning är fortfarande ett problem och de aktörer som berörs mest av det har förståeligt nog starka attityder kopplade till hur det ska lösas. En av ledarna vi träffade sa till oss att vi måste förstå att även om skogsröjning har en skadlig miljöpåverkan så måste den åtgärdas genom att hålla fattigdomen och bristen på möjligheter i åtanke. Med andra ord, avskogning sker inte på grund av brist på mark i Brasilien utan mer på grund av brist på andra möjligheter för de 20 miljoner människor som bor i Amazonas. Som alltid är hållbarhet en Rubiks kub som bara kan lösas som en helhet.

SKAGEN Kon-Tiki har investerat i kvalitetsbolag som drivs av professionella ledningsgrupper. Det är imponerande, särskilt eftersom den bredare infrastrukturen i landet är så ineffektiv att den faktiskt kan hindra kommersiell framgång. Precis som på andra tillväxtmarknader är möjligheten enorm. Det finns stordriftsfördelar där förbättringar av infrastrukturen kommer att bidra till ekonomisk tillväxt, levnadsstandard och omfattningen och konkurrenskraften för den brasilianska exporten. Storlek, kontraster och överflöd: Det råder ingen brist på möjligheter i Brasilien.

 

 

Tillväxtmarknader

Engagemang i Asien: Lärdomar från tre dynamiska tillväxtmarknader

Under ett besök nyligen i Sydkorea, Vietnam och Indien utforskade vi tre mycket olika kulturer och ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Tillväxtmarknader

Fem skäl till att investera i tillväxtmarknader

Tillväxtmarknaderna erbjuder spännande investeringsmöjligheter som öppnar upp för god långsiktig ...

SKAGEN Kon-Tiki: Investerar mot strömmen för bättre avkastningsmöjligheter

Året 2023 har varit ytterligare ett utmanande år för tillväxtmarknaderna jämfört med utvecklade ...

Kvartalsuppdatering: Aktiva val gav skjuts i ett tufft kvartal

Både de utvecklade marknaderna och tillväxtmarknaderna upplevde nedgångar under det senaste ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up