Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

SKAGEN Kon-Tiki: En unik kombination av värde och kvalitet

Året 2023 har börjat bra för SKAGEN Kon-Tiki. Hittills i år har fonden levererat en avkastning på 10,9 procent[1], 2,7 procentenheter bättre än jämförelseindexet MCSI Emerging Market. Det är värt att notera att fonden avslutade 2022 före sitt jämförelseindex.

Bland fondens bästa bidragsgivare 2022 fanns energibolagen Cnooc och TotalEnergies. Energi var den enda sektorn på marknaden som levererade positiv avkastning förra året, främst tack vare högre priser. Kopparbolagen Turquoise Hill och Ivanhoe Mines var också bland de goda bidragsgivarna till fondens avkastning förra året: koppar är en viktig komponent i den gröna energiomställningen.

I tillägg till god medvind från energi, där SKAGEN Kon-Tiki har 12,2 procent av de investerade tillgångarna i, lyftes avkastningen ytterligare tack vara starkt aktieurval. Detta var särskilt tydligt i Kina, där fondens positioner bidrog till en positiv absolutavkastning och slog den svaga kinesiska marknaden med över 20 procentenheter.

De sämsta bidragsgivarna var Sberbank, Magnit och X5 Retail Group. Fondens ryska portföljinnehav värderas fortfarande till noll i väntan på återöppningen av den ryska börsen. Två andra negativa bidragsgivare förra året var LG Electronics och Samsung Electronics. De två koreanska elektronikbolagen tyngdes av förhållandena på den inhemska marknaden 2022, men båda förblir bland de fem största bolagen i portföljen.

Prisdriven och hög kvalitet

Vårt prisdrivna tillvägagångssätt återspeglas i SKAGEN Kon-Tikis värdering av portföljen, som fortfarande är starkt rabatterad trots den senaste tidens överavkastning. Fonden är prissatt 40 procent billigare än index mätt med P/A och 50 procent lägre mätt med P/B[2]. SKAGEN Kon-Tikis portfölj är ännu mer attraktivt positionerad och rankas bland de mest prisvärda tillväxtmarknadsfonderna i världen, mätt med P/E och P/B[3].

Samtidigt drar våra bolag nytta av och driver ofta sekulär tillväxt inom områden som hälsa och välbefinnande, teknik och energiomvandling. Ett kvalitetstecken på portföljen är att fonden rankas bland de tio bästa, mätt med avkastning på kapital bland de andra tillväxtmarknaderna.

SKAGEN Kon-Tiki är också väl positionerat för ett antal möjliga makroscenarier när det gäller ekonomisk tillväxt och inflation. Vi har satt ihop en portfölj av bolag över sektorer som kommer att prestera bra i en rad olika scenarier. Det är särskilt viktigt med tanke på de osäkra utsikterna.

Den största sektorexponeringen i portföljen i förhållande till index är energi och råvaror, även om vi har minskat både något i takt med att vi har realiserat vinster i några av bolagen. Kina är den största geografiska exponeringen i absoluta tal, men störst övervikt mätt mot index är i Korea och Brasilien.

Boost i Brasilien

Fondens brasilianska positioner gav ett uppsving för avkastningen 2022 och landet avslutade året som en av de bästa bidragsgivarna på tillväxtmarknaderna med en avkastning på 14,2 procent[4]. Portföljförvaltarna ansåg att Brasilien var attraktivt prissatt i början av året och ökade selektivt exponeringen genom att köpa in bolag som Cosan, Raízen och Banco do Brasil.

Tillsammans med vår ESG-expert besökte förvaltarna Brasilien i januari för att få en närmare förståelse och inblick i portföljbolagen, produktionsanläggningarna, leveranskedjorna och ledningen. Denna unika tillgång gav oss också viktig insikt i hållbarhet, bolagens användning av naturmaterial och deras roll i den cirkulära ekonomin. Du kan läsa mer om resan i vårt resebrev från Brasilien.

Sammanfattningsvis har SKAGEN Kon-Tiki goda förutsättningar att fortsätta ge god avkastning. En kombination av bra aktieurval och prisdisciplin har skapat en portfölj av kvalitetsbolag som kan leverera i en mängd olika scenarier med skydd mot nedåtriktade värderingar.

Lär dig mer om vår spännande portfölj och den senaste resan till Brasilien i vår senaste videouppdatering.

Referenser

1. Källa: SKAGEN, per 23/02/2023

2. Källa: SKAGEN, baserat på de 35 största posterna

3. Källa: Copley, per 31/12/2022

4. Källa: MSCI. MSCI Brazil Index i USD

Tillväxtmarknader

Engagemang i Asien: Lärdomar från tre dynamiska tillväxtmarknader

Under ett besök nyligen i Sydkorea, Vietnam och Indien utforskade vi tre mycket olika kulturer och ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Tillväxtmarknader

Fem skäl till att investera i tillväxtmarknader

Tillväxtmarknaderna erbjuder spännande investeringsmöjligheter som öppnar upp för god långsiktig ...

SKAGEN Kon-Tiki: Investerar mot strömmen för bättre avkastningsmöjligheter

Året 2023 har varit ytterligare ett utmanande år för tillväxtmarknaderna jämfört med utvecklade ...

Kvartalsuppdatering: Aktiva val gav skjuts i ett tufft kvartal

Både de utvecklade marknaderna och tillväxtmarknaderna upplevde nedgångar under det senaste ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up