Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

SKAGEN Kon-Tiki: Investerar mot strömmen för bättre avkastningsmöjligheter

När vi går in i årets sista månad ligger MSCI EM-indexet 12 procent efter motsvarande MSCI World-index. Detta beror på geopolitiska spänningar, besviken inkomsttillväxt och en trög kinesisk ekonomi som har tyngt sentimentet. Samtidigt har imponerande avkastning från några få amerikanska teknologibolag lyft bredare aktier på de utvecklade marknaderna[1].

Mot dessa utmaningar fortsätter SKAGEN Kon-Tiki att prestera starkt, med solid absolut avkastning och en ledning över EM-indexet med över 3 procentenheter[2] hittills i år. Detta är särskilt imponerande med tanke på att portföljen är underviktad i de bästa marknaderna som Taiwan (+17,0 procent) och Indien (+8,2 procent). Ungefär en fjärdedel av tillgångarna är investerade i den relativt svaga kinesiska marknaden (-12,9 procent) [3].

- Starkt aktieurval är den drivande kraften bakom fondens prestanda i år, förklarar portföljförvaltaren Cathrine Gether. Kinesiska och koreanska bolag dominerar listan över våra bästa bidragsgivare i år, trots en generellt svag marknadssituation. Detta visar fördelen med aktivt val av aktier och ett långsiktigt tänk. Bolag som Hyundai Motor, LG Electronics och Samsung Electronics, som är bland våra bästa presterare, har genererat solid avkastning för portföljen under många år, säger hon.

Fondens bästa bidragsgivare i år är CNOOC, där vinsterna från det kinesiska energibolaget ensamma väger upp förlusterna från de fem svagaste investeringarna.

Hög kvalitet till lägre priser

Bolagen väljs med hjälp av en konträr investeringsmetod. Portföljens aktiva andel, som mäter hur mycket den avviker från indexet, är nästan 90 procent[4]. Dessutom läggs vikt vid prisdisciplin. Fonden är för närvarande cirka 50 procent billigare än EM-indexet, mätt med multiplar för intjäning och bokfört värde. En uppsida på cirka 70 procent över en två till tre års investeringshorisont estimeras[5].

Fondens avkastningsförväntningar baseras på en noggrann bedömning av hur undervärderade bolagen i portföljen är.

- I stället för att bedöma utsikterna för länder, sektorer eller trender är priset vi betalar för bolag i förhållande till vår beräkning av deras inneboende värde det viktigaste. Vi vill försäkra oss om att vi får högkvalitativa bolag för det pris vi betalar för. Detta förklarar varför vi är överviktade i små och medelstora bolag jämfört med indexet. Dessa bolag blir oftare felvärderade eftersom de får mindre uppmärksamhet från investerare och analytiker, förklarar portföljförvaltaren Espen Klette.

image5ubwov9.png

Försäljningsdisciplin är en annan viktig faktor bakom SKAGEN Kon-Tikis starka resultat i år. Tio bolag har lämnat portföljen under 2023, där flera såldes efter att ha nått sina kursmål, inklusive Foxconn, Hisense och Gedeon Richter. Andra har sålts på grund av brott mot våra investeringsregler, som de ryska investeringarna Magnit och X5 Retail Group.

Den tredje gruppen av sålda bolag omfattar de som har sålts för att finansiera investeringar i andra aktier som erbjuder bättre förhållanden mellan risk och avkastning, som Tres Tentos och Vina Concha. Förvaltarna har en lång lista över potentiella kandidater, därför finns det strikta krav för att få förbli i portföljen. De sålda bolagen har ersatts av nio starka, men undervärderade bolag, inklusive Simpar, Grupo Exito, Genomma Lab, KB Financial och Phinia. Du kan läsa om dessa spännande nya investeringar i fondens månadsrapporter.

Fokus på risk

Efter dessa förändringar består nu SKAGEN Kon-Tiki av 46 bolag i en koncentrerad portfölj. De 12 största positionerna representerar ungefär 50 procent av förvaltningskapitalet och är spridda över 19 länder och 9 sektorer.

- Vi investerar nedifrån och upp, men hanterar också risk uppifrån och ner för att säkerställa att fonden är väl skyddad mot olika inflations- och ekonomiska tillväxtscenarier, förklarar Klette. Vi strävar efter att hitta en balans så att portföljen är tillräckligt diversifierad över sektorer som presterar i olika stadier av ekonomiska cykler och inflatoriska miljöer, men samtidigt tillräckligt koncentrerad för att inte utspäda våra bästa idéer, säger han.

imageaux5m.png

Den nuvarande sektorpositioneringen gör att fonden sannolikt kommer att prestera bäst med hög inflation och låg ekonomisk tillväxt. Trots detta bör värderingen och kvalitén på innehaven leda till att de överträffar den bredare EM-indexen i de flesta makroscenarier. Även om denna analys uppifrån och ned är viktig för övervakning av portföljrisken, är inköp av rätt bolag till rätt priser nyckeln till fondens avkastning.

- Den största risken är att betala för mycket för ett bolag - vi minskar detta genom att endast betala priser som erbjuder en hög säkerhetsmarginal, förklarar Gether.

- Att välja de rätta riskerna är också viktigt. Våra bästa investeringar görs ofta när stämningen är negativ och risken uppfattas som hög. Värderingen ger både ett säkerhetsnät och en studsmatta för den bästa riskjusterade avkastningen, säger hon.

Fondens positiva avkastning hittills under 2023 innebär att SKAGEN Kon-Tiki även överträffar jämförelseindex över en, tre och fem års horisont. Med EM-värderingar generellt sett nära rekordlåga nivåer och en ljusare ekonomisk framtid i sikte, ser utsikterna för fortsatt god relativ och absolut avkastning framåt lovande ut.

 

Referenser

[1] Källa: MSCI. MSCI World Index +15,4%, MSCI EM Index 3,4%, i EUR per 30/11/2023.

[2] Källa: SKAGEN. I EUR, netto efter avgifter per 30/11/2023.

[3] Källa: MSCI. MSCI Country index returns i EUR per 30/11/2023.

[4] Genomsnitt 2016-2023. Beräknat på utfärdarnivå.

[5] Viktad uppsida för de 12 högsta: 72%, viktad uppsida för de 35 högsta: 69% per 31/10/2023.

Tillväxtmarknader

Engagemang i Asien: Lärdomar från tre dynamiska tillväxtmarknader

Under ett besök nyligen i Sydkorea, Vietnam och Indien utforskade vi tre mycket olika kulturer och ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Tillväxtmarknader

Fem skäl till att investera i tillväxtmarknader

Tillväxtmarknaderna erbjuder spännande investeringsmöjligheter som öppnar upp för god långsiktig ...

Kvartalsuppdatering: Aktiva val gav skjuts i ett tufft kvartal

Både de utvecklade marknaderna och tillväxtmarknaderna upplevde nedgångar under det senaste ...

SKAGEN Kon-Tiki: Sunt förnuft och solid avkastning

Det blåser medvind för tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki. Tack vare bra aktieurval och en ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up