Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

VD har ordet: Sätt människor förstDet vinnande receptet

De senaste sex månaderna har aktiemarknaden fortsatt att belöna grundläggande faktorer snarare än kortsiktiga trender. Denna utveckling stöds av spirande inflation, något som är goda nyheter för SKAGEN. De flesta av våra fonder ligger nu en bra bit över sina respektive jämförelseindex hittills i år.

 

Enligt min mening är en prisdriven strategi grundläggande för framgångsrika investeringar. Jag är kanske något mindre bekymrad än andra av den något navelbeskådande diskussionen om investeringsstil. Med risken att anklagas för kätterska tankar av mina kollegor måste jag erkänna att jag ser på diskussionen runt tillväxtaktier mot värdeaktier som en intellektuell övning som är av större intresse för branschen än för många investerare. I SKAGEN är vi aktiva förvaltare. Det betyder att efter våra kunder så är våra anställda det viktigaste vi har. När du väljer en aktiv förvaltare är det helt avgörande att förvaltaren är pålitlig, kunnig och har förmågan att anpassa sig. De måste vara tydliga med vad de vill uppnå och visa att deras framsteg kan återskapas på nytt. Det är vad vi har uppnått med SKAGENs värdeförvaltare. Kvinnor och män med karaktär och principer. Tillsammans med alla sina kollegor är de fullständigt dedikerade till fonderna de förvaltar och kunderna de tjänar. Tillsammans med kunderna investerar de sina egna medel i fonderna, och incitamenten är kopplade till de resultat de uppnår. Min viktigaste uppgift som VD i SKAGEN är att ge vår personal och våra förvaltare den absolut bästa möjliga förutsättningen och friheten att lyckas i sitt arbete.

Mångfald är viktigt

Trots de uppenbara kvaliteterna SKAGEN-teamet representerar, ger en period med god avkastning en möjlighet att analysera hur vi ytterligare kan förstärka vår verksamhet. En möjlighet att titta närmare på om vi har ännu oupptäckta talanger internt, och inte minst planera för nästa generation förvaltare och medarbetare. Fondförvaltning är helt beroende av erfarenhet och medelåldern för vår personalstyrka ligger något i övre skiktet. Vi försöker korrigera detta med rejäla traineeprogram, studentpraktik samt att lyfta fram yngre talanger över hela organisationen. Det är spännande att se att SKAGENs hållbarhetsteam som helhet består av yngre medarbetare, och önskan att uppnå alltmer hållbara lösningar står högt i kurs bland nästa generation värdeinvesterare.

 

Vårt arbete för mångfald är viktigt. Den professionella organisationen för många förvaltare, CFA Institute[i], är tydliga med hur viktigt inkludering och mångfald faktiskt är:

 

"Inkluderande och mångfald är avgörande för förvaltningsbranschens framtid. En inkluderande arbetsmiljö säkerställer en lönsam tillgång till resurser och lika möjligheter för alla. En inkluderande kultur som främjar mångfald kommer att vara en viktig del av ett företags framgång." [ii]

 

Förutom ålder är kön ett viktigt kriterium. SKAGEN är verkligen priviligierade som har en så stark förebild för kvinnligt ledarskap inom finansbranschen i vår investeringsdirektör Alexandra Morris. Hennes ledarskap har gjort SKAGEN till en av de första som undertecknar den nyligen lanserade Women in Finance Charter i Norge[iii]. Dessa riktlinjer lanserades första gången i Storbritannien 2016 och syftar till att främja en bättre balans mellan könen inom finans genom mätbara förpliktelser. Det är viktiga framsteg som nu görs.

Sommaren är äntligen här

När jag snart börjar semestern, nästintill pilgrimsvandrar jag till norska Sørlandet och letar fram Gabriel Scotts roman "Källan". I år hamnar även Otto Norlands memoarer[iv] på boklistan, efter en rekommendation av en vän och tidigare kollega. Efter en karriär inom det engelska banksystemet blev norska Norland partner i Hambros Bank innan den gick omkull. Liksom Norland har också jag en fot i båda länderna, så jag ser fram emot att se mina landsmän genom andras ögon. Dessutom kommer jag i år även att inkludera den franska författaren Laurent Bizets "Civilisations". Detta ambitiösa verk är en kontrafaktisk roman där inkaindianerna och aztekerna invaderar Europa under medeltiden och befriar dem från inkvisitionen och feodalismen.

 

Sommarritualer är viktiga och markerar tidens gång. Men för andra året i rad kommer jag att sakna min engelska familj, för det är viktigt att träffa vänner och familj ansikte mot ansikte. Detta gäller även på arbetsplatsen. Efter nästan ett och ett halvt år med begränsad kontakt med kollegor och kunder börjar vi i SKAGEN nu öppna upp för mer "usual business" igen. Vi ser fram emot att återvända till kontoret samtidigt som vi har kvar en del av flexibiliteten att arbeta hemifrån. Detta är den nya normalen och vi välkomnar den. Vi märker också att personliga kundmöten fortfarande är en viktig del av vårt erbjudande och är avgörande för att skapa starka band mellan oss. Efter sommaren planerar vi därför för mer engagerande och relevanta kundaktiviteter. Detta är något vi alla kan se fram emot.

 

Önskar er en riktigt skön sommar![i] The mission of the CFA Institute is to lead the investment profession globally by promoting the highest standards of ethics, education, and professional excellence for the ultimate benefit of society.
[ii] https://test.cfainstitute.org/en/about/inclusion-diversity 
[iii] www.kvinnerifinans.com/english 
[iv] The Magic of Merchant Banking – My years in the City of London by Otto R. Norland

Aktiv förvaltning

SKAGEN Kon-Tiki: Investerar mot strömmen för bättre avkastningsmöjligheter

Året 2023 har varit ytterligare ett utmanande år för tillväxtmarknaderna jämfört med utvecklade ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Aktiv förvaltning

Oktober: Räntor och inflation igen

Det var inflation och räntenivåer som skrämde investerarna i oktober och skickade globala aktier ...

Vitescolyft för SKAGEN Focus

Aktieägarna i den tyska fordonsleverantören Vitesco har mottagit ett attraktivt bud på sina aktier. ...

-Vi är tillbaka!

Aktieplockare och värdeaktier kan gå ljusare tider till mötes, säger investeringsdirektören ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up