Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

Tre dagar om hållbara investeringar

Under tre dagar i september samlades runt 1700 medlemmar i den FN-stödda organisationen Principles for Responsible Investments, PRI, för att nätverka, lära sig mer om hållbara investeringar och hitta nya samarbetsformer.  

– Klimatkrisen var allestädes närvarande liksom det akuta behovet av radikal förändring. Storleken på konferensen visar klart och tydligt hur viktigt hållbarhet och samhällsansvar har blivit för finansbranchen, säger SKAGENs hållbarhetsspecialist Sondre Myge Haugland.

Möjligheter för investerare att påverka

Ett återkommande motiv i år var frågan om aktivt ägarskap och investerares möjlighet att göra skillnad genom att föra en dialog med bolag för att påverka i en mer hållbar riktning.

Flera talare underströk vikten av att engagera sig och att ta ansvar för så kallade externaliteter, kostnader som bolag orsakar, men själva inte tar hand om. Den japanska statliga pensionsfonden ­– världens största pensionsfond med motsvarande 1,6 biljoner dollar under förvaltning, var en av dem som lyfte frågan:

– Även om vi minskar koldioxiden i vår egen portfölj så kommer inte resten av världen att påverkas nämnvärt. Jag är emot att exkludera och sälja av aktieinnehav av den orsaken, det är bara ett sätt att skjuta problemen vidare till de som inte bryr sig, sa Hiromichi Mizuno, fondens investeringsdirektör.

Sondre Myge Haugland ser en allt större inriktning på positiv påverkan genom investeringar:

– Att exkludera bolag och att upprätta exkluderingslistor är fortsatt viktigt och centralt men den gängse filosofin som går ut på att undvika kontroversiella sektorer pressas nu. Det finns ett stadigt ökande fokus och förväntningar på att kunna visa hur investeringar är med och bidrar till förändringar, säger han.

PRI-Anna-Sondre-600.jpg

Anna och Sondre från SKAGEN deltog vid den globala hållbarhetskonferensen i Paris.

Det finns ett stadigt ökande fokus och förväntningar på att kunna visa hur investeringar är med och bidrar till förändringar.

Investeringar i framtiden

Flera seminarier handlade om behovet av fler investeringar i tillväxtmarknader för att främja en hållbar utveckling. En annan aspekt var tillväxtmarknadernas viktiga roll i den globala livsmedelsförsörjningen.

På plats i Paris var också Frankrikes finansminister Bruno Le Maire som betonade finansbranschens viktiga roll i omställningen till en hållbar ekonomi och om behovet av en ”Green New Deal”.

– Vi kan vara den sista generation som har möjlighet att åstadkomma en förändring. Senare kan det vara för sent. Vi behöver en ny, hållbar kapitalism för det 21:a århundradet, med minskade klyftor inom och mellan länder. Inte minst för att stävja den stigande populismen, sa Bruno Lemaire under sin presentation.

I ett specialinspelat videoinlägg betonade president Emmanuel Macron brådskan i att ställa om till en hållbar ekonomi och att uppfylla klimatmålen i Parisavtalet. Se President Macrons hälsning till PRI-konferensen här.

 

PRI-Macron-600.jpg

Frankrikes president Emmanuel Macron skickade med en hälsning till deltagarna på den globala hållbarhetskonferensen PRI in Person 2019.

Gemensamma verktyg och regler

I fokus för diskussionerna var också nya regleringar och behovet av harmoniserade verktyg för att lösa klimatkrisen, så att både investerare och kunder ska kunna fatta långsiktigt hållbara beslut. Kapitalflöden behöver ställas om mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt. EU:s klassificeringssystem, den så kallade taxonomin, som kommer att ge harmoniserade kriterier för att avgöra om en ekonomisk aktivitet ska klassas som miljömässigt hållbar var på agendan.

Avslutningen på konferensen var stark: två överlevare vittnade om sina erfarenheter som offer för modernt slaveri och trafficking, och betonade finansbranschens roll för en hållbar samhällsutveckling.

Läs också:

Fonder - vad ska man tänka på?

Hållbar utveckling genom aktivt ägarskap

SKAGEN är en aktiv stock picker och vi engagerar oss regelbundet i de bolag vi investerar i. På så sätt kan vi påverka bolagen att göra förbättringar som skapar värde för våra kunder.

Läs mer arrow_right_alt
Han har hållbarhet som arbetsuppgift

”Tidigare var hållbarhet defensivt, nu är det ett sätt att skapa överavkastning”, säger SKAGENs nya hållbarhetsspecialist Sondre Myge Haugland.

Läs mer arrow_right_alt
Hållbarhet

Hållbarhetsrapport 2023: Investeringar för ekonomisk vinst och hållbarhet

Även om vi inte påstår att vi kan bromsa klimatförändringarna kan vi med säkerhet säga att när vi ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Hållbarhet

SFDR: Vad är det och hur kommer det att påverka mig som kund?

Du kanske redan har hört talas om det, EU:s nya hållbarhetsförordning som håller på att införas på ...

Det är så vi engagerar oss i hållbarhet i bolagen

En viktig del i arbetet som aktiv förvaltare är att granska bolagen grundligt och driva dem i en ...

Vykort från Brasilien, Del III: Raízen och bioenergi

SKAGEN Kon-Tikis portföljbolag Raízens cirkulära syn på energiproduktionen belyser Brasiliens ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up