Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

Hållbar utveckling genom aktivt ägarskap

SKAGENs portföljförvaltare har alltid letat efter undervärderade bolag. Vissa av dessa kan ha en kontroversiell historia, men vi kräver alltid att de tydligt visar en vilja att förändra sig. Vi föredrar bolag som skapar värde genom förändringar med koppling till miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter (ESG).

Positiv förändring

Överavkastning genereras när bolag utvecklas i en positiv riktning, antingen genom att vi påverkar bolaget eller genom egna förbättringar. Att välja ut bolag som utvecklas positivt ur hållbarhetssynpunkt kan därför vara en viktig källa till överavkastning. Det är också i linje med SKAGENs värdebaserade investeringsfilosofi som går ut på att hitta undervärderade bolag där vi kan se triggers för omvärdering.

– På längre sikt tror vi att bolag som fokuserar på medarbetarnas arbetsvillkor kommer att attrahera de bästa kandidaterna och få högre trovärdighet; bolag som minskar sin miljöpåverkan kommer att vara bättre positionerade att stärka sitt varumärke och öka sin försäljning; och inte minst, bolag som behandlar sina aktieägare väl kommer att få bättre tilltro bland investerare och högre aktiekurs. Vi tror med andra ord att bolag som har en hållbar affärsmodell kommer att vara de mest motståndskraftiga och lönsamma i längden, säger Alexandra Morris, investeringsdirektör i SKAGEN.

Att generera avkastning är nummer ett

Vårt huvudsakliga mål är att generera bästa möjliga riskjusterade avkastning för våra kunder. Vårt engagemang i de bolag som fonderna äger har ett enda syfte: att skapa eller utlösa värde i dessa bolag.

För oss betyder aktivt ägande att vi engagerar oss och för en dialog med bolagen för att påverka dem att göra små och stora förbättringar. Att utesluta ett bolag ser vi som en sista utväg, eftersom det innebär att vi inte längre har möjlighet att påverka.

Vi engagerar oss genom direkt och enskild kommunikation med bolaget. Detta för att kunna föra så öppna och ärliga diskussioner som möjligt.  

SKAGENs fonder har högkoncentrerade portföljer och äger endast en bråkdel av världens börsnoterade bolag. Men vi vill göra skillnad och engagerar oss i varje enskilt bolag som vi äger.  

I normalfallet engagerar vi oss genom direkt och enskild kommunikation med bolaget. Detta för att kunna föra så öppna och ärliga diskussioner som möjligt. Vi tror att löpande dialog säkrar bästa möjliga utveckling för våra fonders investeringar, och på så sätt bästa möjliga riskjusterade avkastning för våra kunder.

Följ SKAGENs engagemang

För att säkra våra kunders intressen nyttjar vi vår rösträtt aktivt vid årsstämmor och extra bolagsstämmor. Hittills ligger vår röstningshistorik på närmare 100%.

Se hur SKAGEN har röstat här

Sedan i juli 2019 använder SKAGEN ett egenutvecklat verktyg för hållbarhetsrapportering. Med verktyget kan vi samla in och rapportera vårt engagemang i bolags hållbarhetsfrågor på ett tillgängligt sätt. Att få löpande uppdateringar om pågående engagemang gör det enklare att spåra och analysera effekterna av vårt påverkansarbete. Till exempel kan vi följa utvecklingen genom att koppla samman hållbarhetsrating, tidpunkter för när vi har haft dialog med bolagen och status för aktuella frågor.

Vårt huvudsakliga mål är att generera bästa möjliga riskjusterade avkastning för våra kunder.

Bolag på observationslistan

För de bolag som står på vår observationslista, innebär det att vi önskar se förbättringar inom bolagsstyrning, efterlevnad av internationella lagar och konventioner samt bättre rutiner för att förhindra överträdelser. Framförallt samarbetar vi med bolagen för att öka chansen att lyckas.

Vi använder olika metoder som vi har prövat och testat under mer än 20 års hållbarhetsarbete, Tillvägagångssättet varierar beroende på bolaget i fråga.  Vi kan utöva aktivt ägarskap som enskild aktör eller i samarbete med andra intressenter, via befintliga organisationer eller i grupper som vi sätter samman för ett specifikt ändamål. Studier visar att samarbete med andra ökar chanserna att påverka. Vi kan försöka påverka olika delar av ett bolags ledning, vilket innebär att det är A och O att ha en grundlig förståelse av bolagets strategi och kultur.

Hållbarhet-i-SKAGEN.jpg

Sunt förnuft

I vår kommunikation använder vi begreppet “Konsten att använda sunt förnuft”, något som har varit styrande både för våra fonder och vårt arbete med att integrera hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen.  

För oss är det också sunt förnuft att fokusera på bolags framtida intentioner – om vi bedömer att de är seriösa och realistiska–  och att aktivt arbeta tillsammans för att få till stånd förbättringar.

 

 

 

 

Hållbarhet

Hur arbetar SKAGEN med hållbarhet?

Undrar du hur ett fondbolag kan bidra till hållbar utveckling? Här berättar vi om samhällsansvar, ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Hållbarhet

Vad är hållbarhet och hållbar utveckling?

Ordet hållbarhet är på allas läppar - men vad menas egentligen och hur ser det ut i sammanhanget ...

Hur kan jag spara hållbart? 5 handfasta tips

Här är fem tips för dig som vill fondspara hållbart – på riktigt.

Hållbarhet - en historik

Intresset för klimatfrågor och hållbart sparande växer sig allt starkare. Men hur startade det? Här ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up