Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

Marknadsstrateg Russell Napier: Radikala förändringar i investeringsmiljön ställer ökade krav på investerare

den 22 mars 2024

På Nyåskonferensen 2024 förklarade Russell Napier att det globala finansiella systemet är på väg att genomgå en rad strukturella förändringar. Napier förklarade vidare att detta inta hade gått upp för majoriteten av globala investerare, som har vant sig vid att bara följa strömmen. I finans är det ofta de dynamiker som inte förändras som är spännande. Tills de plötsligt gör det, underströk Napier.

Förändringarna på finansmarknaderna beror enligt Napier på flera faktorer. De kommer delvis eftersom ekonomin påverkas av Kinas ekonomiska framgång, som sammantaget utgör världens näst största ekonomi. Samtidigt pekade Napier också på att de enorma skuldbelopp som många av världens största ekonomier har byggt upp kommer att skapa stora förskjutningar i ekonomin. Det exemplifierade han bland annat med Kina, Japan och Frankrike.

Förändringarna i ekonomin kommer att ha stor betydelse för vad man som investerare bör investera i, förklarade Napier. Hans syn är att investerare i allt större utsträckning bör fokusera på värdeaktier snarare än tillväxtaktier, eftersom de senare enligt Napier passade bättre in i den föregående ekonomiska cykeln. På Nyårskonferensen exemplifierade Napier sitt fokus på värdeaktier med de notoriskt viktiga mikrochipen, som utgör en central komponent i den gröna omställningen. Om USA i ökande grad ska börja producera dessa hemmavid, på grund av risken för en kinesisk invasion av Taiwan som producerar majoriteten av världens mikrochip per idag, så måste det investerade kapitalet styras mot andra områden än de stora indexen som S&P 500.

Anledningen till detta är att den amerikanska ekonomin, enligt Napier, huvudsakligen är inriktad mot större tech-bolag, och inte den "gamla" ekonomin där mindre produktionsföretag var i centrum. Dessa finns det inte många av i de stora amerikanska indexen, som bekant under det gångna året har dominerats helt av "The Magnificent Seven."

På Nyårskonferensen förklarade Russell Napier vidare att investerare i framtiden inte kommer att kunna nöja sig med att investera enligt globala index. Napier fördjupade sig och sade att man inte kan lita blint på matematiska modeller eftersom de inte fångar upp den komplexitet de radikalt förändrade finansmarknaderna kommer att medföra. Napier pekade på small- och midcapfonden SKAGEN Focus som ett bra exempel på en fond som möter dessa nya krav på investerare, eftersom den genom användning av aktiv förvaltning avviker mycket från index och därmed har en hög Active Share.

Se hela föredraget av Russell Napier här.

Nyårskonferensen

James Anderson: Långsiktig meravkastning kräver djupgående kunskap om bolagen

James Anderson, inflytelserik investerare, tidigare partner på Baillie Gifford och förvaltare av ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Nyårskonferensen

Eliot Higgins: Open-source data kan bekämpa Putins propaganda

Eliot Higgins är grundaren av Bellingcat, en utredningsgrupp som använder sig av öppna källor på ...

Aswath Damodaran: Osäkerhet är en fördel för aktiva förvaltare

På SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2023 förklarade finansprofessorn och värderingsgurun Aswath ...

Rysslandsexperten Fiona Hill: Sanningen bakom det politiska spelet

Fiona Hill, geopolitisk expert och tidigare säkerhetsrådgivare i Vita Huset, talade på SKAGEN ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up